ΔΕΥΑ Έδεσσας: Τηλεδιαχείριση του δικτύου ύδρευσης | PellaNews

ΔΕΥΑ Έδεσσας: Τηλεδιαχείριση του δικτύου ύδρευσης

Σε φάση ολοκλήρωσης βρίσκεται το έργο τηλεδιαχείρισης του δικτύου ύδρευσης της Έδεσσας, ενός έργου που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ και συγκεκριμένα από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κεντρικής Μακεδονίας, με προϋπολογισμό 712.560€ (574.645,11 € πλέον ΦΠΑ).

Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα σημαντικό έργο που θα δίνει τη δυνατότητα στη ΔΕΥΑ Έδεσσας να ελέγχει ανά πάσα στιγμή την κατάσταση σε όλες τις δεξαμενές και τα υδραγωγεία με τα οποία υδροδοτείται η πόλη, ενώ έχουν εγκατασταθεί αισθητήρες κατά μήκος του δικτύου για τους ελέγχους διαρροών.

Ο εξοπλισμός που θα δίνει στοιχεία για την παροχή, την πίεση, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και τη στάθμη σε δεξαμενές και υδραγωγεία, όπως επίσης και οι αισθητήρες σε συγκεκριμένα σημεία του δικτύου, έχουν ήδη εγκατασταθεί. Μένει ο προγραμματισμός και η παραμετροποίηση του συστήματος, προκειμένου να ξεκινήσει την πλήρη λειτουργία του και να εισάγει τη διαχείριση των δικτύων ύδρευσης της Έδεσσας στη νέα εποχή.

Ουσιαστικά με τη βοήθεια των νέων τεχνολογιών θα επιτυγχάνεται ορθολογική χρήση των υδάτινων πόρων, εξοικονόμηση ανθρώπινων και οικονομικών πόρων στον εντοπισμό, τη διαχείριση και την αντιμετώπιση των βλαβών, αλλά και εξοικονόμηση ενέργειας.

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Έδεσσας, κ. Γιάννης Χατζόγλου, δήλωσε ότι «Η ΔΕΥΑ Έδεσσας εκσυγχρονίζει τον έλεγχο των δικτύων της με στόχους τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες – καταναλωτές και την εξοικονόμηση πόρων. Πιστεύω ότι είναι ένα σημαντικό βήμα για τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας της επιχείρησης και σε συνδυασμό με τις υπόλοιπες παρεμβάσεις που πραγματοποιούμε θα συμβάλει στην καλύτερη εξυπηρέτηση των καταναλωτών».