Δημοτικό Συμβούλιο Έδεσσας την Δευτέρα 13 Απριλίου | PellaNews

Δημοτικό Συμβούλιο Έδεσσας την Δευτέρα 13 Απριλίου

Σας καλούμε να συμμετέχετε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, σε συνδυασμό με το άρθρο 10 της από 11.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ τ.Α΄ αρ. 55/11.03.2020), που θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη, τη Δευτέρα 13 Απριλίου 2020 και ώρα 18.00΄ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:     

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

3η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 (Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή).

Μίσθωση ακινήτων για στέγαση των 1ου και 8ου Νηπιαγωγείων Έδεσσας (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).

ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

Οργάνωση άρδευσης Δήμου Έδεσσας, έτους 2020 (Εισηγητής: Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Τοπικής οικονομικής ανάπτυξης).

Έγκριση του σχεδίου για το μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Έδεσσας και του Σωματείου Φιλόζωων Έδεσσας «ΚΙΝΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΚΥΛΩΝ» (Εισηγητής: Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Τοπικής οικονομικής ανάπτυξης).

Έγκριση του σχεδίου μνημονίου συνεργασίας με το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού/ΕΦΑ Πέλλας για το Υποέργο 2 του έργου με τίτλο “Δημιουργία ψηφιακών εφαρμογών για την ενοποίηση, προώθηση και προβολή του πολιτιστικού - τουριστικού προϊόντος της πόλης της Έδεσσας”, ορισμός μελών στην Επιτροπή Παρακολούθησης και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή του (Εισηγητής: Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Τοπικής οικονομικής ανάπτυξης).

 Για επιπλέον πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στους εισηγητές των θεμάτων για πληρέστερη ενημέρωση.

 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ