Σύγκληση Δημοτικού Συμβούλιου Έδεσσας | PellaNews

Σύγκληση Δημοτικού Συμβούλιου Έδεσσας

Σας καλούμε να συμμετέχετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, σε συνδυασμό με το άρθρο 10 της από 11.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ τ.Α΄ αρ. 55/11.03.2020), που θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη, την Τρίτη 8 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 17.00΄ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ψήφιση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Έδεσσας έτους 2021 (Εισηγητής: Εκτελεστική Επιτροπή).

Έγκριση του σχεδίου αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών εξαιτίας σεισμών με την ονομασία «ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ», για το Δήμο Έδεσσας (Εισηγητής: Εκτελεστική Επιτροπή).

Έγκριση του σχεδίου αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών εξαιτίας πλημμυρικών φαινομένων με την ονομασία «ΔΑΡΔΑΝΟΣ», για το Δήμο Έδεσσας (Εισηγητής: Εκτελεστική Επιτροπή).

Λήψη απόφασης για χορήγηση άδειας τοποθέτησης προστατευτικών εμποδίων «Π» επί του πεζοδρομίου της οικίας στην οδό Εθν. Αντίστασης  αρ. 21 στην πόλη της Έδεσσας (Εισηγητής: Επιτροπή Ποιότητας Ζωής).

Λήψη απόφασης για παραχώρηση χρήσης δύο (2) θέσεων στάθμευσης του Ο.Τ. 75Α της πόλης  Έδεσσας για εγκατάσταση σταθμού φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων τύπου MODE 3 (Εισηγητής: Επιτροπή Ποιότητας Ζωής).

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

12η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 (Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή).

13η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 (Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή).

Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών και γενικών υπηρεσιών του Δήμου για το έτος 2021, σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν.4412/2016 (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).

Απόδοση χρηματοδότησης στις Σχολικές Επιτροπές για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων (Δ’ κατανομή) (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Τροποποίηση της αριθμ. 54/2009 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Λήψη απόφασης για την οργάνωση και λειτουργία του νεκροταφείου Έδεσσας» (Εισηγητής: Δ/νση Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Καθαριότητας). 

Αντικατάσταση μελών Διοικητικού Συμβουλίου ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ. Έδεσσας» (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.).

Σύσταση επιτροπής για την οργάνωση των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων έτους 2021 (Εισηγητής: Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς).

Δωρεά ιατρικού εξοπλισμού στο Γ. Ν. Πέλλας – Νοσοκομειακή Μονάδα Έδεσσας (Εισηγητής: Δήμαρχος).

Έκδοση ψηφίσματος για τη στήριξη του κλάδου καφεζυθεστιατόρων (Εισηγητής: Δήμαρχος).

      Για επιπλέον πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στους εισηγητές των θεμάτων για πληρέστερη ενημέρωση.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ