ΔΕΥΑ Πέλλας: Συμβούλιο με ορκωτούς λογιστές, επιτυχόντες για πρόσληψη και "Φιλόδημο" | PellaNews

ΔΕΥΑ Πέλλας: Συμβούλιο με ορκωτούς λογιστές, επιτυχόντες για πρόσληψη και "Φιλόδημο"

Την Δευτέρα 21 Οκτωβρίου θα συνεδριάσει το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑ Πέλλας, υπό την Προεδρία του Γιώργου Τόσιου. Τέσσερα τα ζητήματα στην ημερήσια διάταξη, σε ένα συμβούλιο που θα γίνει στις 19.00.

Βγήκαν τα αποτελέσματα της πρόσφατης προκήρυξης για προσλήψεις στην Επιχείριση και πρόκειται να γίνει έγκριση αυτών, για την οριστική διαδικασία και αυτό είναι το πρώτο ζήτημα του Συμβουλίου.

Ακολουθεί ο ορισμός Συντονιστή για τον "Φιλόδημο", με το ανάλογο πληροφοριακό σύστημα, ενώ αμέσως μετά θα τεθεί το ζήτημα για ορισμό ορκοτών λογιστών, έπειτα από αίτημα της Επιχείρισης, για να ελέγξουν τις χρήσεις των ετών από το 2015 έως το 2018. 

Στην ημερήσια διάταξη υπάρχει και το "κεφάλαιο" των αιτήσεων και διαφόρων άλλων ζητημάτων. 

Παύλος Νεκτάριος Παπαδόπουλος