Δε θα πραγματοποιηθεί το Θερινό Σχολείο Μαθηματικών Γιαννιτσών | PellaNews

Δε θα πραγματοποιηθεί το Θερινό Σχολείο Μαθηματικών Γιαννιτσών

Σύμφωνα με πληροφόρηση το Θερινό Σχολείο Μαθηματικών Γιαννιτσών δε θα πραγματοποιηθεί φέτος, κυρίως λόγω ελλιπούς συμμετοχής μαθητών. Πάντως η διάθεση παραμένει απ' ότι σημειώνεται για μελλοντικά θερινά σχολεία!