Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση του ΔΣ ΔΕΥΑ Πέλλας | Page 2 | PellaNews

Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση του ΔΣ ΔΕΥΑ Πέλλας

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του ΔΣ ΔΕΥΑΠ σύμφωνα με τον Ν.1069/80 άρθρο 4 παρ. 2, που θα γίνει στις 18 /12/2020 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 02:00μμ δια περιφοράς των θεμάτων της ΗΔ και ενημέρωση μέσω email των μελών του ΔΣ, για να αποφασίσουμε για το παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

ΘΕΜΑ  Η.Δ.

Έγκριση ανάθεσης σε εταιρία μελετών για το έργο  που αφορά την αντικατάσταση του εξοπλισμού της ΕΕΛ Γιαννιτσών και Κρύας Βρύσης για υποβολή πρότασης στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» .

Έγκριση ανάθεσης σε εταιρία μελετών για το έργο  που αφορά την ενεργειακή αναβάθμιση  της ΕΕΛ Γιαννιτσών και της εγκατάστασης Φωτοβολταϊκών για υποβολή πρότασης στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».

Ορισμός Επιβλέποντα για την παρακολούθηση της Μελέτης που αφορά την αντικατάσταση τμήματος του Εσωτερικού Δικτύου Κρύας Βρύσης(κ. Μαντζανάς Φώτης).

Ορισμός Επόπτη του Συμβούλου για την προετοιμασία και σύνταξη φακέλων για υποβολή προσκλήσεων του  προγράμματος  «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»         (κ. Καλπακίδης Ιωάννης).

Πρόσληψη προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου χρόνου για την κάλυψη απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών της ΔΕΥΑ Πέλλας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 212 του ν.3854/2007.

Έγκριση σύμβασης Τεχνικής Υποστήριξης και Λειτουργίας ηλεκτρονικού συστήματος εμφακέλλωσης.

Έγκριση παράτασης ιδιωτικού Συμφωνητικού Τεχνικής Εξυπηρέτησης μηχανών MP 5002 και MP3010 (εταιρεία ΧΑΤΖΗΣ Τ. και ΣΙΑ Ε.Ε).

Ανάθεση σε συνεργείο καθαρισμού Γραφείων της ΔΕΥΑ Πέλλας στα Γιαννιτσά.

Ανάθεσης παροχής υπηρεσιών υποστήριξης των πληροφοριακών συστημάτων της ΔΕΥΑ ΠΕΛΛΑΣ.

Ανανέωση σύμβασης ασφάλειας κτιρίου ΔΕΥΑΠ Παναγιωτάκη 13 (HELLAS SA).

Χειμερινή Στολή εργαζομένων  2020.

12.Αιτήσεις – Διάφορα

Ο Πρόεδρος ΔΣ ΔΕΥΑΠ

Γεώργιος Τόσιος