Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση του ΔΣ ΔΕΥΑ Πέλλας | Page 2 | PellaNews

Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση του ΔΣ ΔΕΥΑ Πέλλας

 

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του ΔΣ ΔΕΥΑΠ σύμφωνα με τον Ν.1069/80 άρθρο 4 παρ. 2, που θα γίνει στις 20/07/2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 01:00μμ στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Πέλλας (Εθν Αντίστασης 1 Γιαννιτσά), για να αποφασίσουμε για το παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ  Η.Δ.

Ορθή επανάληψη της απόφασης του ΔΣ με αριθμό 55/2021 που αφορά την έγκριση ή μη του αιτήματος από τον ανάδοχο (ΕΜΒΗΣ) παράτασης της σύμβασης για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: «Σύνταξης μελέτης γενικού σχεδίου Ύδρευσης (master plan) ΔΕΥΑ Πέλλας».

Έγκριση της εισήγηση για την εκπόνηση Υδραυλικής Μελέτης Ομβρίων υδάτων στις οδούς Στράντζης – Πλατεία Αγίου Γεωργίου – 20ης Οκτωβρίου – Πλατεία Γκόνου Γιώτα.

Έγκριση παραλαβής του πρώτου παραδοτέου φακέλου Φάσης Α της μελέτης «Σύνταξη γενικού σχεδίου Ύδρευσης (master plan) ΔΕΥΑ Πέλλας.

Ορισμός Υπευθύνου γραφείου Εργαστηρίου κ Ελέγχου Χημικών Αναλύσεων.

4η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού ΔΕΥΑΠ 2021.

Έγκριση ή μη παράτασης συμβάσεων εργαζομένων ΔΕΥΑΠ.

Αιτήσεις Διάφορα.

Ο Πρόεδρος ΔΣ ΔΕΥΑΠ

Γεώργιος Τόσιος