Συνεδρίαση του ΔΣ ΔΕΥΑ Πέλλας την Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου | PellaNews

Συνεδρίαση του ΔΣ ΔΕΥΑ Πέλλας την Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου

Σας καλούμε σε συνεδρίαση του ΔΣ ΔΕΥΑΠ σύμφωνα με τον Ν.1069/80 άρθρο 4 παρ. 2, που θα γίνει στις 13/12/2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 6:00μμ στην αίθουσα του 2ου ορόφου του Δημαρχείου Πέλλας στα Γιαννιτσά Εθν. Αντίστασης 1, για να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

ΘΕΜΑ  Η.Δ.

Έγκριση Συμβάσεων Υποστήριξης της ΔΕΥΑ Πέλλας.

Προμηθευτές παρελθόντων ετών.

Ορισμός εκκαθαριστή Ενιαίας Αρχής Πληρωμών.

Αιτήσεις - Διάφορα.

Ο Πρόεδρος ΔΣ ΔΕΥΑΠ

Γεώργιος Τόσιος