Το νέο Δ.Σ. του σωματείου εργατών –εργατριών γης αγροτικών προϊοντων κονσερβοποιείων διαλογητηρίων ψυγείων Ν.Πέλλας | Page 2 | PellaNews

Το νέο Δ.Σ. του σωματείου εργατών –εργατριών γης αγροτικών προϊοντων κονσερβοποιείων διαλογητηρίων ψυγείων Ν.Πέλλας

Μετά της αρχαιρεσίες του σωματείου η σύνθεση του ΔΣ που προέκυψε κατά  την πρώτη συνεδρίαση των νέοεκλεγμένων μελών: