Ανακοίνωση από το Γενικό Λύκειο Σκύδρας | PellaNews

Ανακοίνωση από το Γενικό Λύκειο Σκύδρας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ :
1️⃣Για την αναβαθμολόγηση γραπτών(Α και Β Λυκείου),η προθεσμία είναι μέχρι και την Τρίτη 18-6-2019. 
2️⃣ Οι έλεγχοι Α' και Β' Λυκείου θα δίνονται και η οριστικοποίηση της εγγραφής των μαθητών θα γίνεται από 25 έως και 28 Ιουνίου 2019.
3️⃣Τα Απολυτήρια Γ Λυκείου θα δίνονται στην ειδική εκδήλωση που διοργανώνει το σχολείο στις 21-6-2019,καθώς και οποιαδήποτε μέρα έως και την λήξη των μηχανογραφικών (αρχές Ιουλίου).
4️⃣Κάθε μαθητής που συμμετέχει στις Πανελλήνιες,όταν θα προσέλθει στο σχολείο για να παραλάβει τον κωδικό μηχανογραφικού του-μετά την ανακοίνωση των βαθμολογιών τέλη Ιουνίου-υποχρεούται να παραλάβει ενυπόγραφα και την Βεβαίωση Συμμετοχής του στις Πανελλήνιες Εξετάσεις,όταν αυτή θα έχει σταλεί από το Υπουργείο (παλιός ή νέος υποψήφιος).
5️⃣Για το 10% οι υποψήφιοι καλείσθε αμέσως μετά την ανακοίνωση των βαθμολογιών των Πανελληνίων Εξετάσεων,να παραλάβετε κωδικό μηχανογραφικού από το σχολείο.
➡️Για οποιαδήποτε πληροφορία τηλεφωνήστε στο σχολείο.