Δήμος Σκύδρας: Οικονομική και Δημοτικό Συμβούλιο έχει την Παρασκευή | PellaNews

Δήμος Σκύδρας: Οικονομική και Δημοτικό Συμβούλιο έχει την Παρασκευή

Την Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2020 έχει προγραμματιστεί να συνεδριάσει δια περιφοράς το ΔΣ της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Σκύδρας με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξη. Η συνεδρίαση έχει οριστεί για τις 10:00 το πρωί. 

1. Έγκριση Πρακτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκπόνησης της μελέτης “Εκπόνηση Μελετών Πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Σκύδρας”
2. Έγκριση 1ου ΑΠΕ για το έργο:”Κατασκευή Δεξαμενών Ύδρευσης στις Τοπικές Κοινότητες Ριζού και Καλυβίων Δήμου Σκύδρας”
3. Έγκριση 3ου ΑΠΕ για το έργο: “Κατασκευή Δεξαμενής Ύδρευσης Τοπικής Κοινότητας Καλλίπολης Δήμου Σκύδρας”
4. Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάδειξη Αναδόχου του έργου “Έργα Οδοποιίας στις Τ.Κ. Καλυβίων, Πετριάς και Λιποχωρίου
5. Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού του έργου: “Αποκατάσταση Αγροτικών Δρόμων λόγω φθορών από έντονα καιρικά φαινόμενα”.
6. Έγκριση 2ου ΑΠΕ για το έργο: “Ανάπλαση Πλατείας Σαφραμπόλεως”
7. Έγκριση 1ου ΑΠΕ για το έργο: “Αποκατάσταση Κτιρίου Παιδικού Σταθμού Καλλίπολης λόγω ζημιών από θεομηνίες στο Δήμο Σκύδρας”
8. Έγκριση 1ου ΑΠΕ για το έργο: “ Συντήρηση και Επισκευή Σχολικών Κτιρίων”
9. Πρωτόκολλο Παραλαβής έργου: “Αποκατάσταση Τεχνικών Έργων λόγω ζημιών από θεομηνίες στο Δήμο Σκύδρας”
10. Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού του έργου: “Αποκατάσταση Οδοστρώματος από βλάβες λόγω έντονων καιρικών φαινομένων”
11. Έγκριση Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης Επιτροπής Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού του έργου: “ΕΝΔΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ”
12. Έγκριση Πρακτικού Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για το έργο: “Ασφαλτόστρωση Αγροτικού Δρόμου Τ.Κ. Καλής, Δάφνης και Πρ. Ηλία Δήμου Σκύδρας”
13. Ορισμός Δικηγόρου για την αγωγή με αριθμό 205/2020 από τιμολόγια (τακτική διαδικασία) ενώπιον του Ειρηνοδικείου Σκύδρας του Κωνσταντίνου Καζαντζίδη του Δημητρίου κατά του Δήμου Σκύδρας
14. Καθορισμός των όρων εκμίσθωσης με δημοπρασία για την Υλοτόμηση και την Εκποίηση της παραγόμενης ξυλείας στη θέση Πευκώνας - Κοιμητήρια της Τ. Κ. Ριζού με αριθμ. Τεμ. 514 έκτασης 6,0 στρ.
15. Καθορισμός των όρων για την εκμίσθωση με δημοπρασία τμήματος έκτασης 2.049,00 τ.μ. από το αρίθμ. 702Α χέρσο από το σύνολο (48.250,00 τ.μ.).
16. Καθορισμός των όρων για την εκμίσθωση με δημοπρασία του αρίθμ. 62 σχολικού κλήρου του Οικ. Σανδαλίου της Κοινότητας Καλλίπολης έκτασης 25.000,00 τ.μ.
17. Οικονομική Ενίσχυση Ενδεών
18. Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής για το έργο Βελτίωση Οδών λόγω Ζημιών από έντονα καιρικά φαινόμενα
19. Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής για το έργο Αγροτική Οδοποιία
20. Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής για το έργο Αγροτική Οδοποιία
21. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2020

Ακολουθεί η τακτική συνεδρίαση δια περιφοράς του Δημοτικού Συμβουλιου με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξη

1. Έγκριση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων 2020.
2. Τοποθέτηση Φ.Ο.Π. στις Κοινότητες Μαυροβουνίου και Αρσενίου Δήμου Σκύδρας
3. Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών έτους 2021.
4. Έγκριση της αριθ. 38/2020 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για την αναγκαιότητα εφαρμογής του ρυμοτομικού σχεδίου Σκύδρας στην περιοχή του Ο.Τ. Γ152 με την καταβολή του δικαιώματος αποζημίωσης .
5. Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σκύδρας για το σχολικό έτος 2021-2022.
6. Συγκρότηση επιτροπής ισότητας Δήμου Σκύδρας.