Δήμος Σκύδρας: συνεδριάζει το ΔΣ δια περιφοράς την Παρασκευή-νωρίτερα η Οικονομική Επιτροπή | PellaNews

Δήμος Σκύδρας: συνεδριάζει το ΔΣ δια περιφοράς την Παρασκευή-νωρίτερα η Οικονομική Επιτροπή

Την Παρασκευή, 29 Μαΐου 2020 συνεδριάζει δια περιφοράς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σκύδρας με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. Έγκριση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για αποδοχή επιχορήγησης ποσού 250.479,85 ευρώ από το ΥΠΕΣ για εξόφληση υποχρεώσεων από διαταγές πληρωμής και τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις και αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων έτους 2020 .

2. Έγκριση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων 2020.

3. Εισήγηση, παροχή γνώμης του Δημοτικού Συμβουλίου για την αναδιαμόρφωση των αντικειμενικών αξιών ακινήτων.

4. Αμοιβή 120,00 ευρώ για δικηγόρο και έξοδα μεταγραφής τίτλων ιδιοκτησίας στο υποθηκοφυλακείο για ακίνητα του Δήμου Σκύδρας για το έτος 2020.

5. Αμοιβή 140,00 ευρώ για δικηγόρο και έξοδα μεταγραφής τίτλων ιδιοκτησίας στο υποθηκοφυλακείο για ακίνητα του Δήμου Σκύδρας για το έτος 2020.

6. Έγκριση υποβολής αιτήματος τροποποίησης του Τεχνικού Δελτίου Πράξης και της Απόφασης Ένταξης.

7. Έγκριση εκμίσθωσης της αριθ. 505 δημοτικής έκτασης στην Κοινότητα Μαυροβουνίου συνολικού εμβαδού 219,50 τμ.

8. Ανάκληση της αριθ. 176/2019 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου και λήψη νέας για χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή υπαιθρίου εμπορίου Δήμου Σκύδρας

Η έναρξη της συνεδρίασης θα είναι στις 11.00 πμ και η λήξη στις 13.00 μμ. Νωρίτερα, στις 09:00πμ έχει προγραμματιστεί και η συνεδρίαη της Οικονομικής επιτροπής με τα εξής θέματα:

1. Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου:”Ασφαλτόστρωση Οδών στον Δήμο Σκύδρας λόγω φθορών από έντονα καιρικά φαινόμενα” Αρ.Μελέτης 10/2018

2. Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του εργου:”Ασφαλτόστρωση Οδών στο Δήμο Σκύδρας λόγω φθορών από έντονα καιρικά φαινόμενα” Αρ. Μελέτης 24/2018

3. Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου:”Ασφαλτόστρωση Οδών στο Δήμο Σκύδρας λόγω φθορών από έντονα καιρικά φαινόμενα” Αρ. Μελέτης 19/2018

4. Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: “Αποκατάσταση Δημοτικών Οδών λόγω Θεομηνίας στο Δήμο Σκύδρας” Αρ. Μελέτης 03/2018

5. Έγκριση Πρακτικού Δ/κών Κατακύρωσης Συνοπτικού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για το έργο “Έργα Οδοποιίας στις Τ.Κ. Καλυβίων, Πετριάς και Λιποχωρίου”

6. Καθορισμός Όρων ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: “Προσθήκη στεγάστρου στις κερκίδες του γηπέδου της ΤΚ Μαυροβουνίου”

7. Καθορισμός Όρων Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου “Εργασίες Συντήρησης και επισκευής του στίβου του γηπέδου Σκύδρας καθώς και αντικατάσταση κουφωμάτων στο κλειστό γυμναστήριο”

8. Έγκριση Πρακτικού Παραλαβής Προσφορών & ελέγχου Δικαιολογητικών του διαγωνισμού :”Εργασίες Καθαρισμού Κοινοχρήστων Χώρων Δημοτικής Ενότητας Σκύδρας”

9. Έγκριση Πρακτικού Παραλαβής Προσφορών & ελέγχου Δικαιολογητικών του διαγωνισμού :”Εργασίες Καθαρισμού Κοινοχρήστων Χώρων Δημοτικής Ενότητας Μενηίδας”

10. Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού του έργου: “Ενεργειακή Αναβάθμιση του κτιρίου στέγασης του Δημοτικού Σχολείου Σεβαστειανών”

11. Εξώδικος Συμβιβασμός για τον καθορισμό τιμής μονάδας για την αποζημίωση απαλλοτριωτέας (ρυμοτομούμενης) έκτασης στην επέκταση του ρυμοτομικού σχεδίου οικισμού Σκύδρας στην περιοχή του Ο.Τ. Γ94. (Παπακωνσταντίνου)

12. Εξώδικος Συμβιβασμός για τον καθορισμό τιμής μονάδας για την αποζημίωση απαλλοτριωτέας (ρυμοτομούμενης) έκτασης στην επέκταση του ρυμοτομικού σχεδίου οικισμού Σκύδρας στην περιοχή του Ο.Τ. Γ94 (Φωτιάδου)

13. Εξώδικος Συμβιβασμός για την μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα στην επέκταση του οικισμού Σκύδρας στο Ο.Τ. Γ143-04

14. Ορισμός Δικηγόρου προκειμένου να προβεί σε μεταγραφή στο Υποθηκοφυλακείο Σκύδρας και σε εγγραφή στο Γραφείο Κτηματογράφησης Σκύδρας της υπ’ αρίθμ. 142/2018 απόφασης του Ειρηνοδικείου Σκύδρας που αφορά στην υπόθεση της Γεωργίας Μάτη κατά του Δήμου Σκύδρας

15. Οικονομική Ενίσχυση Ενδεών

16. Έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για τοποθέτηση 2 νέων ιστών ΦΟΠ με 2 Φ.Σ. Υδραργύρου στην Τ.Κ. Καλής και Ορισμός υπολόγου (Λιάμπα Αθανασίου) ποσού 2.314,83 ευρώ.

17. Αποδοχή Επιχορήγησης ποσού 250.479,85 ευρώ από το ΥΠ.ΕΣ. Για εξώφληση υποχρεώσεων από διαταγές πληρωμής και τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις και αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων 2020

18. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων 2020