Σήμερα η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σκύδρας | PellaNews

Σήμερα η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σκύδρας

  Παρακαλείσθε να προσέλθετε σε  Τακτική  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου  στις  12 Φεβρουαρίου 2020 ημέρα Τετάρτη  και  ώρα  19.00 μμ  στο Δημοτικό Κατάστημα  Σκύδρας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου  67 του Ν.3852/2010 για συζήτηση και λήψη απόφασης  στα  παρακάτω  θέματα  της  ημερήσιας διάταξης:

Λήψη απόφασης για το περιεχόμενο της πράξης προκήρυξης επιλογής  Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.3852/2010.

Τροποποίηση Συστατικής Πράξης του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία ΕΦΑΚΠΠ σε εναρμόνιση με τον Ν. 4623/2019.

Τροποποίηση Συστατικής Πράξης του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία ΔΕΥΑ ΣΚΥΔΡΑΣ σε εναρμόνιση  με τον Ν. 4623/2019.

Τροποποίηση Συστατικής Πράξης του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ σε εναρμόνιση  με τον Ν. 4623/2019.

Τροποποίηση Συστατικής Πράξης του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ  ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ σε εναρμόνιση  με τον Ν. 4623/2019.

Τροποποίηση της αριθ. 223/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για το Διοικητικό Συμβούλιο της επιχείρησης με την επωνυμία «ΤΑ ΜΠΑΝΙΑ».

Συγκρότηση  επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης Φορολογικών Διαφορών.

Έγκριση διενέργειας αποκριάτικων εκδηλώσεων.

Έγκριση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για  αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων έτους 2020.

Αποδοχή χρηματοδότησης από το Υπουργείο Εσωτερικών για τις λειτουργικές ανάγκες των σχολείων, κατανομή στις σχολικές επιτροπές.

Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΚΡΥΛΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΣΕ ΔΥΟ ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΓΗΠΕΔΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΣΚΥΔΡΑ».

Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ».(ΜΕΛΕΤΗ 7/2017)

Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ».

Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ».

Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ».

16.      Έγκριση 3ης παράτασης των τμηματικών προθεσμιών  και 1η παράταση συνολικής προθεσμίας  του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΡΙΖΟΥ ΚΑΙ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ».

17.    Έγκριση απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για μετατόπιση δρόμου στην κοινότητα Πετριάς.

18.    Έγκριση απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για μετατόπιση δρόμου στην κοινότητα Ανύδρου.

19.     Έγκριση απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για πρόθεση ανταλλαγής του αριθ. 561 δημοτικού – κοινόχρηστου ακινήτου στην κοινότητα Μαυροβουνίου με το αριθ. 537α αγρό στην Σκύδρα.

20.      Έγκριση απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για κοπή δέντρων στην Κοινότητα Μαυροβουνίου.

21.      Εκμίσθωση με δημοπρασία της αριθ. 307 δημοτικής έκτασης εμβαδού 11.500 τμ στην Κοινότητα Μαυροβουνίου.

22.      Εκμίσθωση με δημοπρασία τμήματος της αριθ. 2128 δημοτικής έκτασης εμβαδού 2.180,42 τμ στην Κοινότητα Καλής.

23.      Εκμίσθωση με δημοπρασία  δημοτικών  εκτάσεων στην Κοινότητα Καλυβίων.

24.      Έγκριση της αριθ. 3/2020 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία ΕΦΑΚΠΠ για την ψήφιση του Ο.Ε.Υ. του νομικού προσώπου.

 Ορισμός δημοτικού συμβούλου και του αναπληρωτή του για την διοικούσα επιτροπή ΤοΠΦΥ.

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ