Σκύδρα: H xορήγηση αδειών συμμετοχής των εκθετών στην Εμποροπανήγυρη στο ΔΣ της 6ης Αυγούστου | PellaNews

Σκύδρα: H xορήγηση αδειών συμμετοχής των εκθετών στην Εμποροπανήγυρη στο ΔΣ της 6ης Αυγούστου

Η εντεταλμένη δημοτική σύμβουλος Μαρία Γιακαμόζη αρμόδια για την Εμποροπανήγυρη

Όλα τα θέματα έχουν ως εξής:

1.Έγκριση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για αποδοχή ποσού 224.100,00 ευρώ, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος , και αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων –εξόδων έτους 2019.
2. Έγκριση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για αποδοχή όρων για την λήψη επενδυτικού τοκοχρεολυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων το οποίο εντάσσεται στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» συνολικού ποσού 867.998,49 ευρώ για την εκτέλεση του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ».
3. Έγκριση και προσωρινή παραλαβή της Προκαταρκτικής Μελέτης Γεωλογικής Καταλληλότητας στο πλαίσιο της Α’ Φάσης Τοπικού Χωρικού Σχεδίου Δήμου Σκύδρας.
4. Ανάκληση της αριθ. 121/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου και λήψη νέας για την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού – Τακτοποιητικού πίνακα εργασιών του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΚΑΛΗΣ, ΚΑΛΛΙΠΟΛΗΣ, ΜΑΝΔΑΛΟΥ ΔΗΜΟΥΣΚΥΔΡΑΣ» .
5. Αποδοχή της τροποποιημένης πράξης και απόφασης Ένταξης του Τεχνικού Δελτίου για το «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ».
6. Διαγραφή ποσού που αφορά τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (0,5%) λόγω διπλής δραστηριότητας .
7. Κλήρωση δικαιούχων για τις θέσεις που θα καταλάβουν στο χώρο της 5ης Εμποροπανήγυρης Σκύδρας 2019 που θα διεξαχθεί από τις 20-8-2019 έως 26-8-2019.
8. Χορήγηση αδειών συμμετοχής των εκθετών της 5ης Εμποροπανήγυρης Σκύδρας 2019.
9. Εξειδίκευση πιστώσεων για τις δαπάνες Της 5ης Εμποροπανήγυρης Σκύδρας 2019. 

Η τακτική συνεδρίαση έχει οριστεί για τις 6 Αυγούστου στις 12:00 στην αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου στο Δημαρχείο Σκύδρας