Στην περιοχή «χωριό» της Σκύδρας η βλάβη που προκάλεσε την διακοπή νερού | PellaNews

Στην περιοχή «χωριό» της Σκύδρας η βλάβη που προκάλεσε την διακοπή νερού

Η σημερινή διακοπή νερού στην πόλη της Σκύδρας οφειλόταν σε βλάβη στην περιοχή «χωριό». Σύμφωνα με ανάρτηση του προέδρου της ΔΕΥΑ Σκύδρας, κ. Χατζηιωαννίδη η βλάβη αντιμετωπίστηκε επιτυχώς από τα συνεργεία. Ο πρόεδρος, επίσης επισημαίνει ότι στο μέλλον αντίστοιχα προβλήματα θα αντιμετωπίζονται χωρίς να υπάρχει διακοπή σε μεγάλο τμήμα της πόλης. Αυτό θα οφείλεται στην ολοκλήρωση του προγράμματος της Τηλεμετρίας και Τηλεελέγχου. Το δίκτυο θα αποκτήσει ηλεκτροβάνες σε αρκετά σημεία τα οποία θα προσφέρουν μεταξύ άλλων την παραπάνω άνεση στην διαχείριση.