Την Τρίτη Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Σκύδρας με 3 θέματα ημερήσιας διάταξης | PellaNews

Την Τρίτη Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Σκύδρας με 3 θέματα ημερήσιας διάταξης

Το Δημοτικό Συμβούλιο Σκύδρας πρόκειται να συνεδριάσει στο Δημαρχείο, την Τρίτη 16 Απριλίου 2019 κι ώρα 12:00΄μ., με τα εξής τρία  θέματα στην ημερήσια διάταξη:

Έγκριση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων 2019.

Εκλογή υδρονομέων για την αρδευτική περίοδο 2019.

Έγκριση απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για αλλαγή κατεύθυνσης οδού στη Δ.Κ. Σκύδρας.