Το καλό παράδειγμα του Δήμου Αλμωπίας ακολουθεί και ο Δήμος Σκύδρας | PellaNews

Το καλό παράδειγμα του Δήμου Αλμωπίας ακολουθεί και ο Δήμος Σκύδρας

Το καλό παράδειγμα του Δήμου Αλμωπίας και του Δημάρχου Χρήστου Μπατση ακολουθεί η διοίκηση του Δήμου Σκύδρας. Να θυμίσουμε πως ο Δήμος Αλμωπίας και ο Χρήστος Μπατσης ικανοποίησαν ένα πάγιο αίτημα των προέδρων. Συγκεκριμένα από τον Νοέμβριο ο Χρήστος Μπατσης σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλμωπίας αποφάσισε  την ικανοποίηση ενός διαχρονικού αιτήματος των Προέδρων των τοπικών κοινοτήτων για παροχή παγίας προκαταβολής προκειμένου να υλοποιούνται τα μικρά λειτουργικά έξοδα των κοινοτήτων. 

Η απόφαση αυτή της Δημοτικής αρχής Αλμωπίας αλλά και του Δημάρχου Χρήστου Μπατση έφερε ικανοποίηση στους προέδρους αλλά και έγινε το παράδειγμα για τον Δήμο Σκύδρας. Έτσι στην οικονομική επιτροπή του Δήμου Σκύδρας, που διεξήχθη στις 26 Ιουνίου αποφασίστηκε η σύσταση της παγίας προκαταβολής στους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων του Δήμου Σκύδρας. Άλλωστε κάτι τέτοιο προβλέπεται και από την νομοθεσία.