Ημερίδα με θέμα την «Διαχείμανση μελισσοσμηνών, βαρρόα, νοσεμίαση και τρόποι αντιμετώπισής τους» | PellaNews

Ημερίδα με θέμα την «Διαχείμανση μελισσοσμηνών, βαρρόα, νοσεμίαση και τρόποι αντιμετώπισής τους»

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του ΕΛ.Γ.Ο. «ΔΗΜΗΤΡΑ» Σκύδρας (2ο χιλ. Μαυροβούνι–Έδεσσας) την Δευτέρα 10-12-2018 και ώρα 9 πμ. Για πληροφορίες στο τηλ. 2381089483.

Το πρόγραμμα έχει ως εξής:

09:00     Προσέλευση και εγγραφή συμμετεχόντων - Χαιρετισμοί  
09:30     Μαρνασίδης Συμεών  Γεωπόνος (MSc) – ΔΑΟΚ Πέλλας    
              «Διαχείμανση μελισσοσμηνών,βαρρόα,νοσεμίαση και τρόποι αντιμετώπισής τους»
11:00     Καλαϊτζίδου Αικατερίνη  Τεχν. Γεωπονίας -  ΔΑΟΚ Πέλλας
              «Προετοιμασία και παραλαβή δειγμάτων μελισσών για έλεγχο νοσεμίασης, 
              Νομοθεσία - Αποζημιώσεις »
12:00     Ερωτήσεις - Συζήτηση