close search results icon

Βγήκε το πλαίσιο χορήγησης συνδεδεμένης ενίσχυσης στο πορτοκάλι χυμοποίησης

Βγήκε το πλαίσιο χορήγησης συνδεδεμένης ενίσχυσης στο πορτοκάλι χυμοποίησης

Οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή της χορήγησης συνδεδεμένης ενίσχυσης στο πορτοκάλι χυμοποίησης καθορίζονται με σχετική Υπουργική Απόφαση, που δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ, στο πλαίσιο της παρέμβασης Π1-32.1 «Στήριξη συνδεδεμένου εισοδήματος - φυτική παραγωγή» του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 20232027.

Αναλυτικά, στην εν λόγω απόφαση, μεταξύ άλλων αναφέρονται τα εξής:

Άρθρο 1

Πεδίο Εφαρμογής

Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (Ε.Ε.) 2021/2115 του Συμβουλίου (άρθρα 32 έως 35), του κανονισμού (Ε.Ε.) 2021/2116 και του Στρατηγικού Σχεδίου της Ελλάδας για την ΚΓΠ 2023-2027 (ΣΣ ΚΑΠ), για τη χορήγηση της συνδεδεμένης στήριξης στην καλλιέργεια του Πορτοκαλιού Χυμοποίησης στο πλαίσιο παρέμβασης Π1-32.1 «Στήριξη συνδεδεμένου εισοδήματος - φυτική παραγωγή» του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027 (ΣΣ ΚΑΠ).

Άρθρο 2

Προϋπολογισμός

Σύμφωνα με το ΣΣ ΚΑΠ ο προϋπολογισμός της ενίσχυσης για την περίοδο 2023-2027, ανέρχεται σε 3.573.460 € ανά έτος για έκταση 8.780 εκταρίων, οπότε ο συνολικός προϋπολογισμός της ενίσχυσης διαμορφώνεται στα 17.867.380 €.

Η χρηματοδότηση της ενίσχυσης ακολουθεί τις διατάξεις του Κανονισμού (Ε.Ε.) 2021/2116 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής.

Άρθρο 3

Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, ισχύουν οι ορισμοί της υπ’ αρ. 519/135068/2023 απόφασης (Β’ 3071) «Καθορισμός οριζοντίων θεμάτων για την εφαρμογή των παρεμβάσεων άμεσων ενισχύσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Καν. (ΕΕ) 2021/2115 και το Στρατηγικό Σχέδιο της Ελλάδας για την ΚΑΠ 2023-2027» και επιπλέον οι ακόλουθοι ορισμοί:

1. Μεταποιητική εγκατάσταση: η βιοτεχνία ή βιομηχανία που διαθέτει τις κατάλληλες κτιριακές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις (εργοστάσιο) για την χυμοποίηση πορτοκαλιού.

2. Μεταποιητική επιχείρηση: η ατομική επιχείρηση ή το νομικό πρόσωπο που αποδεδειγμένα διαθέτει τη δυνατότητα χυμοποίησης πορτοκαλιού. Η δυνατότητα αυτή αποδεικνύεται με κάθε πρόσφορο μέσο, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων: (i) ιδιόκτητες μεταποιητικές εγκαταστάσεις, (ii) μίσθωση ή υπεκμίσθωση μεταποιητικών εγκαταστάσεων, (iii) σύμβαση παροχής υπηρεσιών με μεταποιητικές εγκαταστάσεις.

Άρθρο 4

Όροι επιλεξιμότητας

Α. Δικαιούχοι της συνδεδεμένης ενίσχυσης Πορτοκαλιού Χυμοποίησης είναι οι ενεργοί γεωργοί που πληρούν τους παρακάτω όρους επιλεξιμότητας:

1. Παραδίδουν κατ’ ελάχιστο 7 τόνους Πορτοκαλιού Χυμοποίησης ανά εκτάριο καλλιεργούμενης έκτασης, σε εγκεκριμένες μεταποιητικές επιχειρήσεις του άρθρου 8 της παρούσας, από 1η Ιανουαρίου έως και την 31η Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους υποβολής της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης.

Στην περίπτωση που υπάρχουν διαπιστωμένες εξατομικευμένες ζημιές ανά δικαιούχο από τον Ελληνικό Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ) δύναται οι ποσότητες αυτές να προσμετρούνται στη συνολική επιλέξιμη ποσότητα.

Ο ΕΛΓΑ υποχρεούται στην αποστολή σχετικού ηλεκτρονικού αρχείου με τα αποτελέσματα εκτιμήσεων ζημιών στον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχων Κοινοτικών Ενισχύσεων, Πληρωμών και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) το αργότερο ως το τέλος Φεβρουαρίου του έτους που έπεται της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης.

2. Οι παραδόσεις σε εγκεκριμένες μεταποιητικές επιχειρήσεις του άρθρου 8 της παρούσας πραγματοποιούνται:

i) Μέσω των παρακάτω φορέων για τους παραγωγούς μέλη τους:

α) Αγροτικοί Συνεταιρισμοί και Μορφές Συλλογικής Οργάνωσης, όπως ορίζονται στο ν. 4673/2020.

β) Ομάδες και Οργανώσεις παραγωγών, σύμφωνα με τον καν. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

ii) Οι γεωργοί οι οποίοι δεν είναι μέλη των ανωτέρω φορέων μπορούν να παραδίδουν:

σε αυτούς ως συνεργαζόμενοι

απευθείας στις εγκεκριμένες μεταποιητικές επιχειρήσεις

στις περιπτώσεις αυτές απαιτείται η προσκόμιση πρωτοτύπου τιμολογίου πώλησης ή αγοράς του προϊόντος.

3. Η παράδοση της πρώτης ύλης γίνεται από:

α) τους φορείς για τα μέλη τους και τους συνεργαζόμενους με αυτούς ενεργούς γεωργούς ή

β) τους μεμονωμένους ενεργούς γεωργούς, που δεν είναι μέλη των ανωτέρω φορέων, με ευθύνη τους, στο εργοστάσιο της μεταποιητικής επιχείρησης ή σε κατάλληλο χώρο συγκέντρωσης της μεταποιητικής επιχείρησης, σύμφωνα με την εκάστοτε σχετική νομοθεσία.

Η ελάχιστη επιλέξιμη έκταση αγροτεμαχίου προς ένταξη στο καθεστώς συνδεδεμένης ενίσχυσης ορίζεται σε 0,1 εκτάρια.

4. Η εν λόγω συνδεδεμένη ενίσχυση χορηγείται υπό την προϋπόθεση, ότι εκτός από τη συμβατότητα με την Οδηγία-πλαίσιο για τα νερά (2000/60/EC) θα τηρηθεί και η εθνική νομοθεσία σχετικά με την προστασία και διαχείριση των υδατικών πόρων.

Άρθρο 5

Καθορισμός ενίσχυσης

1. Η ενίσχυση καταβάλλεται υπό τη μορφή συνδεδεμένης ενίσχυσης, ανά εκτάριο, σε ετήσια βάση σύμφωνα με το άρθρο 32 του Κανονισμού 2021/2115 και τα προβλεπόμενα στο ΣΣ ΚΑΠ.

2. Το ακριβές ύψος της ενίσχυσης για κάθε έτος καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Για το σκοπό αυτό, ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων γνωστοποιεί κάθε έτος στη Δ/νση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων, τον αριθμό επιλέξιμων εκταρίων Πορτοκαλιού Χυμοποίησης ανά Περιφερειακή Ενότητα και συνολικά.

Άρθρο 6

Υποχρεώσεις γεωργών

Οι ενεργοί γεωργοί προκειμένου να τύχουν της ενίσχυσης του άρθρου 1 της παρούσας υποχρεούνται επίσης να τηρούν όλα τα προβλεπόμενα από την 1040/2023 (Β’ 2179) υπουργική απόφαση «Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) Άμεσων Ενισχύσεων ΣΣΚΑΠ» και ιδίως:

1. Να τηρούν στο σύνολο της εκμετάλλευσης τους τα πρότυπα της Ε.Ε. για την καλή γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση της γης (ΚΓΠΚ), σύμφωνα με τον Κανονισμό (Ε.Ε.) 2115/2021, τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (Ε.Ε) 126/2022, και τον εκτελεστικό κανονισμό (Ε.Ε.) 2022/1317, όπως αυτά περιγράφονται στο ΣΣ ΚΑΠ. Να συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις της αιρεσιμότητας με βάση την υπ’ αρ. 1313/178948 απόφαση (Β’ 3777/2023), «Εφαρμογή του καθεστώτος της Αιρεσιμότητας σε εκτέλεση του Κανονισμού (Ε.Ε.) 2201/2115 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τους άλλους κανονισμούς».

2. Να δέχονται και να διευκολύνουν τους προβλεπόμενους ελέγχους από τις αρμόδιες Εθνικές και Ενωσιακές αρχές ελέγχου παρέχοντας οποιοδήποτε συμπληρωματικό στοιχείο ή πληροφορία τους ζητηθεί.

3. Να υποβάλλουν αίτημα λήψης συνδεδεμένης ενίσχυσης.

Το αίτημα λήψης της συνδεδεμένης ενίσχυσης του Πορτοκαλιού Χυμοποίησης γίνεται σε ειδική θέση του εντύπου της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης ανεξάρτητα αν οι ενδιαφερόμενοι είναι δικαιούχοι ή όχι της βασικής ενίσχυσης.

Για την εν λόγω δήλωση συμμετοχής ισχύουν τα οριζόμενα από τις σχετικές αποφάσεις για τη βασική ενίσχυση συμπεριλαμβανομένων και των προθεσμιών υποβολής της.

Η δήλωση συμμετοχής του γεωργού συνεπάγεται ότι ο γεωργός αποδέχεται τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση σχετικά με τη διαδικασία χορήγησης της ενίσχυσης, τους ισχύοντες όρους και τις προϋποθέσεις καθώς και την κοινοποίηση των στοιχείων του.

4. Για τις ανάγκες της παρούσας, να τηρούν τα επίσημα παραστατικά τα οποία τεκμηριώνουν την παράδοση του Πορτοκαλιού Χυμοποίησης στις εγκεκριμένες μεταποιητικές επιχειρήσεις ή τους φορείς του άρθρου 4 και οποιαδήποτε άλλα στοιχεία απαιτούνται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ για τουλάχιστον 5 έτη.

Άρθρο 7

Υποχρεώσεις φορέων

Οι φορείς της παρ. 2 του άρθρου 4, στους οποίους οι γεωργοί παραδίδουν την πρώτη ύλη υποχρεούνται:

1) Να παραδίδουν για λογαριασμό των μελών τους την ποσότητα Πορτοκαλιού Χυμοποίησης στο πλαίσιο της συνδεδεμένης ενίσχυσης σε εγκεκριμένες μεταποιητικές επιχειρήσεις.

2) Να συμπληρώνουν στην ηλεκτρονική εφαρμογή του ΟΠΕΚΕΠΕ τα απαιτούμενα στοιχεία για κάθε γεωργό μέλος τους.

Τα στοιχεία αυτά περιλαμβάνουν τουλάχιστον το ΑΦΜ του γεωργού και τη συνολική παραλαμβανόμενη ποσότητα καθώς και την ποσότητα πρώτης ύλης που οδηγείται σε μεταποιητικές εγκαταστάσεις στο πλαίσιο της συνδεδεμένης ενίσχυσης.

4) Να τηρούν αρχείο όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών εγγράφων και παραστατικών.

5) Να διευκολύνουν τις αρμόδιες αρχές κατά την πραγματοποίηση των ελέγχων.

6) Να έχουν υποβάλλει αίτηση ένταξης στο σχετικό Μητρώο του ΟΠΕΚΕΠΕ προσκομίζοντας την απόφαση αναγνώρισης.

Άρθρο 8

Έγκριση και Υποχρεώσεις μεταποιητικών επιχειρήσεων

1. Οι μεταποιητικές επιχειρήσεις Πορτοκαλιού Χυμοποίησης που επιθυμούν να ενταχθούν στο καθεστώς της συνδεδεμένης ενίσχυσης και να παραλάβουν πρώτη ύλη στο πλαίσιο της συνδεδεμένης ενίσχυσης οφείλουν να έχουν σχετική έγκριση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Τροφίμων με απόφασή του εκδίδει κάθε έτος τον κατάλογο των εγκεκριμένων μεταποιητικών επιχειρήσεων Πορτοκαλιού Χυμοποίησης που δύναται να συμμετάσχουν στο καθεστώς της συνδεδεμένης ενίσχυσης.

Η απόφαση δημοσιεύεται στο πρόγραμμα Διαύγεια και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

2. Η μεταποιητική επιχείρηση που επιθυμεί να εγκριθεί, προκειμένου να συμμετάσχει στο καθεστώς, υποχρεούται μέχρι την 31η Οκτωβρίου του προηγούμενου έτους για το οποίο επιθυμεί να συμμετάσχει στο σύστημα, να καταθέτει την αίτηση έγκρισης του Παραρτήματος ΙΙ της παρούσας, στη Δ/νση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, συνυποβάλλοντας επιπλέον τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α) Βεβαίωση της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) της Περιφερειακής Ενότητας που εδρεύει η μεταποιητική εγκατάσταση, για την αρτιότητα και καταλληλότητα των εγκαταστάσεων για μεταποίηση της πρώτης ύλης σε τελικά προϊόντα (σύμφωνα με τον ΚΑΝ 852/2004).

β) Στην περίπτωση που η μεταποίηση δεν πραγματοποιείται σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις υποβάλλεται επιπλέον το μισθωτήριο συμβόλαιο, ή η σύμβαση παροχής υπηρεσιών ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο αποδεικνύει επίσημα τη συνεργασία της μεταποιητικής εγκατάστασης με την μεταποιητική επιχείρηση καθώς και το σχετικό αποδεικτικό κατάθεσης στην αρμόδια ΔΟΥ. Η διάρκεια συνεργασίας πρέπει να καλύπτει διάστημα μεγαλύτερο του διαστήματος παραδόσεων πρώτης ύλης, όπως αυτό προβλέπεται στο άρθρο 4 της παρούσας.

γ) Βεβαίωση της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) της Περιφερειακής Ενότητας που εδρεύει η μεταποιητική εγκατάσταση για την μεταποίηση του συνόλου της πρώτης ύλης που παρελήφθη στα πλαίσια του παρόντος καθεστώτος, ύστερα από έλεγχο του ισοζυγίου πρώτης ύλης και παραγόμενων προϊόντων, αναφέροντας τις σχετικές ποσότητες.

3. Μεταποιητική επιχείρηση που δεν θα προσκομίσει τα αναφερόμενα στην παρ. 2, του παρόντος άρθρου, δεν εγκρίνεται.

4. Οι ποσότητες Πορτοκαλιού Χυμοποίησης που παραδίδονται σε μεταποιητικές επιχειρήσεις που δεν συμπεριλαμβάνονται στο κατάλογο της παρ. 1, δεν μπορούν να τύχουν της ενίσχυσης του ως άνω καθεστώτος.

5. Οι εγκεκριμένες μεταποιητικές επιχειρήσεις οι οποίες παραλαμβάνουν πρώτη ύλη στο πλαίσιο της συνδεδεμένης ενίσχυσης οφείλουν:

α) Να συμπληρώνουν ηλεκτρονικά, στο από τον ΟΠΕΚΕΠΕ οριζόμενο πληροφοριακό σύστημα, τις συνολικές ποσότητες για κάθε γεωργό ή φορέα από τον οποίο έχουν παραλάβει πρώτη ύλη στο πλαίσιο της συνδεδεμένης ενίσχυσης.

Ειδικότερα για τους γεωργούς που παραδίδουν Πορτοκάλι Χυμοποίησης απευθείας στις μεταποιητικές επιχειρήσεις καταχωρούνται τα προσωπικά τους στοιχεία, το ΑΦΜ τους καθώς και η αναλυτική ποσότητα παραλαμβανόμενης πρώτης ύλης ανά φορτίο η οποία συμφωνεί με τα εκδοθέντα παραστατικά.

β) Να τηρούν αρχείο όλων των απαραίτητων παραστατικών τα οποία απαιτούνται για τους οποιουσδήποτε διοικητικούς ή λογιστικούς ελέγχους.

γ) Να τηρούν ισοζύγιο παραλαμβανόμενης πρώτης ύλης και παραγομένων προϊόντων.

Το εν λόγω ισοζύγιο αφορά τις παραδόσεις πρώτης ύλης τόσο εντός όσο και εκτός του καθεστώτος της συνδεδεμένης ενίσχυσης.

δ) Να διευκολύνουν τις αρμόδιες υπηρεσίες κατά την πραγματοποίηση των ελέγχων.

ε) Να έχουν υποβάλλει αίτηση ένταξης στο σχετικό πληροφοριακό σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Άρθρο 9

Διαδικασία πληρωμής συνδεδεμένης ενίσχυσης

Οι διαδικασίες πληρωμής, ελέγχων και κυρώσεων της συνδεδεμένης ενίσχυσης εκτελούνται όπως προβλέπονται στην 1040/2023 (Β’ 2179) υπουργική απόφαση «Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) Άμεσων Ενισχύσεων ΣΣΚΑΠ», όπως εκάστοτε ισχύει.

Άρθρο 10

Διαδικασίες παρακολούθησης δεικτών και επιπλέον δεδομένων

1. Κάθε χρόνο πρέπει να συλλέγονται και να στέλνονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα παρακάτω δύο (2) είδη δεδομένων:

α) Οι κοινοί, για όλα τα κράτη μέλη, δείκτες Πλαισίου Παρακολούθησης και Αξιολόγησης, εκροών και αποτελεσμάτων, οι οποίοι περιγράφονται στο Παράρτημα Ι του Καν. 2115/2021, συλλέγονται από τις αιτήσεις πληρωμών, αποστέλλονται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην Επιτροπή κάθε χρόνο έως τις 15 Φεβρουαρίου του έτους Ν, αποτυπώνονται στους πίνακες της ετήσιας έκθεσης επιδόσεων και αφορούν πληρωμές κατά το γεωργικό οικονομικό έτος Ν-1 καθώς και

β) Τα επιπλέον δεδομένα, τα οποία περιγράφονται στο Παράρτημα IV του εφαρμοστικού Καν. 1475/2022, συλλέγονται από την ενιαία αίτηση ενίσχυσης (ΕΑΕ) αποστέλλονται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην Επιτροπή κάθε χρόνο έως τις 30 Απριλίου του έτους Ν, με τη μορφή πινάκων και αφορούν παρεμβάσεις για τις οποίες έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές κατά το γεωργικό οικονομικό έτος Ν-1.

2. Οι δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων και τα επιπλέον δεδομένα, της παρέμβασης Π1-32.1 Στήριξη Συνδεδεμένου Εισοδήματος-Φυτική Παραγωγή εκτός Πρωτεϊνούχων Καλλιεργειών του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027, περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα Ι της παρούσας.

3. Οι διαδικασίες για την ετήσια παρακολούθηση της επίτευξης των επιδόσεων, των τιμών δεικτών εκροών και αποτελεσμάτων καθώς και η αιτιολόγηση τυχόν υπερβάσεων ή αποκλίσεων από τις αντίστοιχες προγραμματισμένες τιμές που έχουν περιγραφεί στο Στρατηγικό Σχέδιο Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027, περιγράφονται αναλυτικά στη Διαδικασία 3.2 του Παραρτήματος Ι, του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ).

4. Ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) κοινοποιεί αμελλητί στη Δ/νση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων όλα τα ανωτέρω προβλεπόμενα στοιχεία.

Άρθρο 11

Μεταβατικές διατάξεις

Κατ’ εξαίρεση για το έτος 2023, ως εγκεκριμένες μεταποιητικές επιχειρήσεις του άρθρου 8 της παρούσας θεωρούνται αυτές που συμπεριλαμβάνονται στην υπ’ αρ. 2830/312932/2021 (Β’ 5289) απόφαση της Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Τροφίμων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

agro24.gr

tsarknias-fi8GL.JPG


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

ΣΧΟΛΙΑ