Πείτε τους χρόνια πολλά!!! | PellaNews

Πείτε τους χρόνια πολλά!!!

Ονομαστικές Εορτές:

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Αλέξανδρος, Αλέξαντρος, Αλέκος, Αλέξης

ΕΥΛΑΛΙΟΣ Ευλάλιος, Ευλαλία

ΦΥΛΑΚΑΣ