Πείτε τους Χρόνια πολλά!!! | PellaNews

Πείτε τους Χρόνια πολλά!!!

Ονομαστικές Εορτές:

ΑΝΑΝΙΑΣ Ανανίας, Νίνος

ΘΗΡΕΣΙΑ

ΡΩΜΑΝΟΣ Ρωμανός, Ρωμάνα, Ρωμανή