Διοικητής 3ης ΥΠΕ Παναγιώτης Μπογιατζίδης: "Δεν ξεπερνούν το 9%(σ.σ. οι αναστολές)" -λειτουργούν κανονικά τα νοσοκομεία της Δυτικής Μακεδονίας | PellaNews

Διοικητής 3ης ΥΠΕ Παναγιώτης Μπογιατζίδης: "Δεν ξεπερνούν το 9%(σ.σ. οι αναστολές)" -λειτουργούν κανονικά τα νοσοκομεία της Δυτικής Μακεδονίας

Στον Flash 99,4 και στην εκπομπή Φλας στα γεγονότα ,με τη Βασιλική Πολίτου, μίλησε ο κ. Μπογιατζίδης για το ποσοστό των υγειονομικών που βγήκαν σε αναστολή εργασίας. Στις τέσσερεις βασικές κατηγορίες, το ποσοστό κατανέμεται κυρίως στο νοσηλευτικό και λοιπών εργασιών κομμάτι, με πολύ μικρότερο αντιστοιχισμένο ποσοστό στο ιατρικό και διοικητικό ."Δεν ξεπερνούν το 9%(σ.σ. οι αναστολές)" , ενώ λειτουργούν κανονικά τα νοσοκομεία της Δυτικής Μακεδονίας, με τη βοήθεια των μαζικών προσλήψεων στο επικουρικό προσωπικό. Περισσότεροι από 1.200 ήδη στελέχωσαν την 3η ΥΠΕ, ενώ ούτε στο "Παπανικολάου" και στο "Παπαγεωργίου" τίθεται ζήτημα λειτουργικότητας. Από την Παρασκευή ισχύει η νέα διάταξη με τη δυνατότητα στα νοσοκομεία να κάνουν χρήση άλλων υπηρεσιών με τη μέθοδο outsourcing, ήτοι  της ανάθεσης διαφόρων έργων ή υπηρεσιών των νοσοκομείων  σε εξωτερικές εταιρείες και η πλατφόρμα για το επικουρικό προσωπικό , που είναι για 3 συν 3 μήνες, ίσως να παραταθεί αν σε θέσεις κριθούν "άγονες", δηλαδή με μειωμένη εκδήλωσης ενδιαφέροντος.