close search results icon

Fast απόδοση εφάπαξ μέσω του e-ΔΑΥΚ

Επιτάχυνση διαδικασίας. 

Επιτάχυνση στην απονομή του εφάπαξ για χιλιάδες δημόσιους υπαλλήλους, που μπορεί να πραγματοποιείται ακόμα και εντός διμήνου από την υποβολή της σχετικής αίτησης, μπορεί να προέλθει από το Δελτίο Ατομικής και Υπηρεσιακής Κατάστασης (ΔΑΥΚ).

Η αξιοποίησή του από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΦΚΑ, ειδικά για κατηγορίες όπως είναι οι εκπαιδευτικοί, οι υπάλληλοι των δήμων αλλά και οι πολιτικοί υπάλληλοι, μπορεί να βοηθήσει σημαντικά στην απεμπλοκή της διαδικασίας. Ο στόχος που έχει τεθεί και μοιάζει εφικτός για να επιτευχθεί είναι εφεξής ακόμα και επτά στις δέκα νέες αιτήσεις συνταξιοδότησης από τον δημόσιο τομέα να διεκπεραιώνονται με πλήρως αυτοματοποιημένη διαδικασία. Αν κάτι τέτοιο πραγματοποιηθεί ακόμα και στο σκέλος της διαδοχικής ασφάλισης, τότε η βελτίωση θα είναι σημαντική αναφορικά με τους χρόνους που θα απαιτούνται για τη χορήγηση όχι μόνο της σύνταξης, αλλά και της εφάπαξ παροχής.

Είναι χαρακτηριστικό ότι μόνο τον Μάιο, από τις περίπου 800 αιτήσεις που υποβλήθηκαν, οι 650 διεκπεραιώθηκαν μέσω της αυτόματης διαδικασίας και παρήγαγαν οριστικό αποτέλεσμα κύριας σύνταξης. Με την επιφύλαξη να υπάρχουν κάποια λάθη στη διαδικασία, καθώς το σύστημα δεν είναι πλήρως ψηφιοποιημένο ακόμα, αλλά επίσης δεν έχει δοκιμαστεί στην πράξη επί μακρόν, φαίνεται ότι το ΔΑΥΚ μπορεί να αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο.

Υπενθυμίζεται ότι το Δελτίο Ατομικής και Υπηρεσιακής Κατάστασης απεικονίζει όλες τις υπηρεσιακές
μεταβολές που συντελέστηκαν για κάποιον υπάλληλο του δημόσιου τομέα, κατά τη διάρκεια του εργασιακού του βίου. Ουσιαστικά, αποτελεί έναν καθρέφτη για τα έτη προϋπηρεσίας, αλλά και για
τον μισθό που καταβλήθηκε για κάθε περίπτωση ξεχωριστά. Το γεγονός ότι μέχρι πρότινος η συγκεκριμένη διαδικασία δεν γινόταν με ηλεκτρονικό τρόπο, αλλά χειροκίνητα, προκαλούσε εύλογες καθυστερήσεις. Όταν, μάλιστα, ο ενδιαφερόμενος υπέβαλλε αίτηση για απονομή σύνταξης και εφάπαξ, ο έλεγχος του ΔΑΥΚ συνιστούσε, ορισμένες φορές, τροχοπέδη για να ολοκληρωθεί ομαλά η διαδικασία και σε εύλογο χρονικό διάστημα.

Επιτάχυνση διαδικασίας

Με τον νέο τρόπο (e-ΔΑΥΚ), εκτιμάται ότι το σκέλος της ταχύτητας θα βελτιωθεί σημαντικά. Μένει να αποτυπωθεί στην πράξη και το σκέλος της ακρίβειας ως προς την πληροφόρηση και την καταγραφή των στοιχείων που θα εμπεριέχονται στο συγκεκριμένο δελτίο (π.χ.χρόνος ασφάλισης). Θα υπάρξουν ξεχωριστά πεδία που θα αναφέρονται στη διαδοχική ασφάλιση ή στον χρόνο ασφάλισης που συντελέστηκε στο εξωτερικό, αλλά ο στόχος είναι κοινός: η επιτάχυνση της διαδικασίας και η απονομή
πιο γρήγορα των συντάξεων και των εφάπαξ.

Εκτός από τους εκπαιδευτικούς, τους εργαζομένους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και τους πολιτικούς υπαλλήλους, εκτιμάται ότι σύντομα θα είναι εφικτή η εφαρμογή του ΔΑΥΚ και στα ειδικά μισθολόγια. Σε κάθε περίπτωση, τα εφάπαξ του Ιουνίου εκτιμάται ότι ξεπέρασαν τα 1.000, γεγονός που σημαίνει ότι η πρακτική λειτουργία του νέου μοντέλου θα κριθεί άμεσα και στην πράξη.

Υπενθυμίζεται ότι το εφάπαξ διακρίνεται σε δύο τμήματα, ως προς τον υπολογισμό του:

  • Το 1ο τμήμα αφορά εισφορές που καταβλήθηκαν έως και το 2013 και υπολογίζεται σε σχέση με το 60% των μηνιαίων αποδοχών της πενταετίας που προηγήθηκε (2009 – 2013), για όλα τα έτη ασφάλισης μέχρι το ανωτέρω όριο.
  • Το 2ο τμήμα αφορά τις εισφορές από το 2014 και έως τώρα, οι οποίες επιστρέφονται άτοκα στον
    δικαιούχο.

Με βάση τους υπολογισμούς των αρμόδιων υπηρεσιών, το μέσο εφάπαξ για τον δημόσιο τομέα είναι 22.900 ευρώ, ενώ για τον ιδιωτικό τομέα υποχωρεί στα 15.880 ευρώ.

πηγή: naftemporiki.gr - Βασίλης Αγγελόπουλος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

ΣΧΟΛΙΑ