close search results icon

Γιάννης Μυλόπουλος: Ασκήσεις επί χάρτου από την Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας

Μια πρόταση που μπορεί να νικήσει την αδράνεια για την κλιματική αλλαγή. 

Η ημερίδα για την προσαρμογή της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας στην κλιματική αλλαγή, η οποία πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 2 Απριλίου στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος LIFE-IP AdaptInGR, θα μπορούσε, αν είχε δοθεί η δυνατότητα από τους διοργανωτές, να είναι ευκαιρία για έναν διευρυμένο διάλογο, εμπλουτισμένο με κατάθεση κριτικών απόψεων και προτάσεων από τους επιστήμονες και τους φορείς που την παρακολούθησαν.

Είναι τραγική ειρωνεία, πάντως, ότι την ίδια ώρα που οι ομιλητές παρουσίαζαν επί χάρτου τα αποτελέσματα του προγράμματος, τα Πιέρια όρη έπεφταν θύμα μιας πρόωρης δασικής πυρκαγιάς που κατέκαψε επί 4 μέρες εκτεταμένα δασικά οικοσυστήματα, στέλνοντας ανησυχητικά μηνύματα για το τι θα επακολουθήσει στην πορεία προς το καλοκαίρι αν η πολιτική της αδράνειας απέναντι σε έναν επελαύνοντα κίνδυνο συνεχίσει με τους ίδιους ρυθμούς.

Η παράταξή μας έχει θέσει εδώ και ένα μήνα συγκεκριμένα ερωτήματα στο Περιφερειακό Συμβούλιο σχετικά με την πορεία εφαρμογής του Περιφερειακού Σχεδίου για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ). Ωστόσο, η γραπτή απάντηση του Τμ. Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας ΠΚΜ που μας προώθησε ο αντιπεριφερειάρχης κ. Γιουτίκας δημιουργεί σοβαρούς προβληματισμούς και γίνεται αιτία για μεγάλη ανησυχία.

Καθώς από την απάντηση προκύπτει ότι:

α) Το ΠεΣΠΚΑ ΠΚΜ είναι ακόμη άσκηση επί χάρτου, καθώς ένα χρόνο μετά την έναρξή του δεν έχει τεθεί σε εφαρμογή.

β) Δεν υπάρχουν ακόμη συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα ανά στόχο.

γ) Μέχρι στιγμής δεν έχει συσταθεί ο μηχανισμός παρακολούθησης της προόδου εφαρμογής του.

δ) Οι δράσεις που υλοποιούνται εξακολουθούν να είναι αποσπασματικές, συμπτωματικές και κατακερματισμένες, καθώς δεν εντάσσονται σε έναν ευρύτερο και ολοκληρωμένο σχεδιασμό προσαρμογής της Περιφέρειας στις συνθήκες της κλιματικής κρίσης.

ε) Σε ό,τι αφορά στο σχεδιασμό έργων αντιπλημμυρικής προστασίας, στην απάντησή τους οι αρμόδιοι παραδέχονται ότι η κρίσιμη αυτή δράση υλοποιείται εκτός και ανεξάρτητα από τον σχεδιασμό προσαρμογής στις συνθήκες της κλιματικής κρίσης.

Η αδράνεια και η καθυστέρηση στην υλοποίηση σχεδίων για την προσαρμογή στην κλιματική κρίση επιβεβαιώνεται, άλλωστε, από τα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας που ακόμη και σήμερα έρχονται προς έγκριση στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Τα οποία εξακολουθούν να σχεδιάζονται με παραμέτρους και μεθόδους των προηγούμενων δεκαετιών, εκτός πνεύματος ολοκληρωμένου σχεδιασμού σε επίπεδο λεκάνης απορροής και μακράν κάθε μορφής ιεράρχησης των αναγκών σύμφωνα με την εκτίμηση του πλημμυρικού κινδύνου.

Μόνη στιγμή αισιοδοξίας για την προοπτική της υλοποίησης στην πράξη μιας συνεκτικής πολιτικής προσαρμογής στις συνθήκες της κλιματικής κρίσης υπήρξε η αναφορά του περιφερειάρχη Απόστολου Τζιτζικώστα στην αποδοχή της πρότασης της παράταξής μας και του επικεφαλής της, Καθηγητή του ΑΠΘ Γιάννη Μυλόπουλου, για τη δημιουργία Επιτροπής Ειδικού Σκοπού, (Task Force), στο Περιφερειακό Συμβούλιο.

Η Επιτροπή αυτή θα έχει ως αντικείμενο την υποβολή προτάσεων για:

  1. Την επικαιροποίηση του αντιπλημμυρικού σχεδιασμού και την προσαρμογή του στις νέες δυσμενείς συνθήκες της κλιματικής κρίσης.
  2. Την υλοποίηση αντιπλημμυρικών σχεδίων με πνεύμα ολοκληρωμένου σχεδιασμού σε επίπεδο λεκάνης απορροής και ιεράρχησης των αναγκών σύμφωνα με την εκτίμηση του πλημμυρικού κινδύνου.
  3. Την αναθεώρηση του θεσμικού καθεστώτος για την επιτάχυνση των αντιπλημμυρικών έργων ως έργων εξαιρετικά επείγουσας ανάγκης και
  4. Την εξεύρεση και αξιοποίηση των αναγκαίων πόρων από το κράτος και από την ΕΕ, ώστε να χρηματοδοτηθούν άμεσα τα έργα που θα προκριθούν ως έργα επείγουσας ανάγκης.

Ο επικεφαλής της παράταξης Καθηγητής του ΑΠΘ Γιάννης Μυλόπουλος έκανε με την ευκαιρία την εξής δήλωση:

«Διαπιστώσαμε για μια ακόμη φορά γιατί τίποτε δεν αλλάζει ως προς την προσαρμογή μας στις συνθήκες της κλιματικής κρίσης.

Η αδράνεια, οι γραφειοκρατικές αγκυλώσεις και οι καθυστερήσεις, η επίκληση του αναχρονιστικού θεσμικού πλαισίου και της απουσίας οικονομικών πόρων, οι αποσπασματικές και κατακερματισμένες δράσεις και οι παρωχημένες αντιλήψεις ως προς τον σχεδιασμό μιας νέας πολιτικής που να απαντά στις σύγχρονες και επείγουσες ανάγκες, κρατούν την Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας αθωράκιστη από τους κινδύνους και τις απειλές που φέρνει η κλιματική αλλαγή.

Από την πλευρά μας, παρακολουθούμε τις εξελίξεις και συνεχίζουμε, ως αντιπολίτευση, την εποικοδομητική στάση που εγκαινιάσαμε στο Περιφερειακό Συμβούλιο με την κατάθεση συγκεκριμένης πρότασης για τη δημιουργία Επιτροπής Ειδικού Σκοπού, (Task Force), με σκοπό την εφαρμογή μιας σύγχρονης και προσαρμοσμένης στις νέες ανάγκες πολιτικής για την αντιπλημμυρική θωράκιση της ΠΚΜ.

Θετικό και αισιόδοξο στοιχείο είναι ότι ο περιφερειάρχης Απόστολος Τζιτζικώστας αποδέχθηκε την πρότασή μας και όπως υποσχέθηκε στην ημερίδα θα τη θέσει σύντομα σε εφαρμογή.

Αναμένουμε με ενδιαφέρον τις αποφάσεις της διοίκησης της Περιφέρειας, προκειμένου να ξεκινήσει άμεσα μια νέα και εναρμονισμένη στις συνθήκες της κλιματικής κρίσης, αλλά και στις σύγχρονες επιστημονικές αντιλήψεις, προσπάθεια για την αντιπλημμυρική θωράκιση της Περιφέρειας.

Στην προσπάθεια αυτή εμείς προτιθέμεθα να συμβάλουμε με τις δικές μας δυνάμεις. Η συγκυρία της κλιματικής κρίσης δεν ευνοεί αντιπολιτευτικές συγκρούσεις, αλλά καλεί σε ένωση δυνάμεων και σε εποικοδομητικές συνέργειες για την αποτελεσματική αντιμετώπισή της.

Η Κεντρική Μακεδονία δεν μπορεί άλλο να παραμένει αδρανής και αθωράκιστη απέναντι στους μεγάλους κινδύνους που την απειλούν.

Όπως έδειξε η πρόωρη δασική πυρκαγιά στα Πιέρια, η κλιματική κρίση όχι απλώς είναι παρούσα, αλλά κάθε χρόνο γίνεται και πιο απειλητική».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

ΣΧΟΛΙΑ