close search results icon

Μειωμένη 20% η ελάχιστη στρεμματική απόδοση βάμβακος για την ειδική ενίσχυση 2023

Μειωμένη 20% η ελάχιστη στρεμματική απόδοση βάμβακος για την ειδική ενίσχυση 2023

Για την καλλιεργητική περίοδο 2023, η ελάχιστη στρεμματική απόδοση βάμβακος, ορίζεται με βάση το μέσο όρο της πραγματικής στρεμματικής απόδοσης της πενταετίας 2016-2020 κάθε περιφερειακής ενότητας μειωμένο κατά 20%, σύμφωνα με σχετικό πίνακα ελάχιστης απόδοσης κιλών σύσπορου βαμβακιού ανά στρέμμα, κατά παρέκκλιση, λόγω των ιδιαίτερων καιρικών συνθηκών που αντιμετώπισε η χώρα, για την εν λόγω καλλιεργητική περίοδο.

Τα παραπάνω περιγράφονται, μεταξύ άλλων, σε σχετική Υπουργική Απόφαση, που δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ, με την οποία τροποποιείται προηγούμενη απόφαση για τον «Καθορισμό των απαιτήσεων για τη χορήγηση της ειδικής ενίσχυσης για το βαμβάκι, στα πλαίσια του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023 - 2027»

Αναλυτικότερα στην εν λόγω τροποποιητική απόφαση αναφέρονται τα εξής:

«Η υπ' αρ. 472/158760/25-5-2023 (Β' 3523) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων τροποποιείται ως εξής:

1. Η παρ. 2 του άρθρου 3, αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Η ειδική ενίσχυση χορηγείται στους παραγωγούς, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/2116, που, υπό κανονικές συνθήκες, καλλιέργησαν και συγκόμισαν από τις δηλωθείσες εκτάσεις, ποσότητα βαμβακιού τουλάχιστον ίση με εκείνη που αντιστοιχεί στην ελάχιστη στρεμματική απόδοση της καλλιεργητικής ζώνης στην οποία ανήκουν.

Για την καλλιεργητική περίοδο 2023, η ελάχιστη στρεμματική απόδοση, ορίζεται με βάση το μέσο όρο της πραγματικής στρεμματικής απόδοσης της πενταετίας 2016-2020 κάθε περιφερειακής ενότητας μειωμένο κατά 20%, σύμφωνα με τον πίνακα Ι. ελάχιστης απόδοσης κιλών σύσπορου βαμβακιού ανά στρέμμα του παραρτήματος της παρούσας απόφασης. Κατά παρέκκλιση, λόγω των ιδιαίτερων καιρικών συνθηκών που αντιμετώπισε η χώρα, για την καλλιεργητική περίοδο 2023:

Α. Οι Περιφέρειες Θεσσαλίας και η Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας, εξαιρούνται από την εφαρμογή των όρων επιλεξιμότητας των σημείων γ και δ της παρ. 6 του άρθρου 2 και παρ. 2 του άρθρου 3 της υπ’ αρ. 472/158760/25-5-2023 (Β’ 3523), για τη χορήγηση της ειδικής ενίσχυσης.

Β. Στις Περιφερειακές Ενότητες Αιτωλοακαρνανίας, Βοιωτίας, Δράμας, Δυτ. Αττικής, Έβρου, Εύβοιας, Ημαθίας, Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Ξάνθης, Πέλλης, Πιερίας, Πρεβέζης, Ροδόπης, Σερρών, Φλωρίνης και Χαλκιδικής, η ελάχιστη στρεμματική απόδοση, μειώνεται επιπλέον 30% και ως εκ τούτου ορίζεται με βάση το μέσο όρο της πραγματικής στρεμματικής απόδοσης της πενταετίας 2016-2020 κάθε περιφερειακής ενότητας μειωμένο κατά 44% σύμφωνα με τον πίνακα ΙΙ. ελάχιστης απόδοσης κιλών σύσπορου βαμβακιού ανά στρέμμα του παραρτήματος της παρούσας απόφασης.

Από την καλλιεργητική περίοδο 2024, η ελάχιστη στρεμματική απόδοση ορίζεται σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας (νομός), με βάση το μέσο όρο της πραγματικής στρεμματικής απόδοσης της πενταετίας 2016 - 2020 κάθε περιφερειακής ενότητας, μειωμένο κατά 30% σύμφωνα με τον πίνακα ΙΙΙ. ελάχιστης απόδοσης κιλών σύσπορου βαμβακιού ανά στρέμμα του παραρτήματος της παρούσας απόφασης.

Η ανωτέρω απόδοση μπορεί να μειωθεί εφόσον υπάρχουν λόγοι ανωτέρας βίας και αυτοί επιβεβαιωθούν από τους αρμόδιους φορείς.

Αν διαπιστωθεί ότι η παραδοθείσα από τον παραγωγό ποσότητα έχει ποσοστό ξένων υλών μεγαλύτερο του 10%, η ποσότητα που αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο ποσοστό δεν προσμετράται για τον υπολογισμό της τελικής ποσότητας του παραγωγού.»

2. Η παρ.3 του άρθρου 5 της υπ’ αρ. 472/158760/ 25-5-2023 (Β’ 3523) απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Κάθε ΔΟΒ εγκρίνεται, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 9 του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2022/126, από τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας του ΥΠΑΑΤ κατόπιν γνωμοδότησης αρμόδιας τριμελούς επιτροπής και εισήγησης της Διεύθυνσης Συστημάτων Καλλιέργειας και Προϊόντων Φυτικής Παραγωγής, μετά από σχετική αίτησή της, πριν από την 1η Μαρτίου κάθε έτους. Η αρμόδια τριμελής επιτροπή απαρτίζεται από υπαλλήλους της Διεύθυνσης Συστημάτων Καλλιέργειας και Προϊόντων Φυτικής Παραγωγής και συγκροτείται με απόφαση του Προϊστάμενου της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας.

Η έγκριση χορηγείται εφόσον η ΔΟΒ:

α) Καλύπτει επιλέξιμη, σύμφωνα με το άρθρο 2, έκταση, τουλάχιστον ίση με διακόσιες χιλιάδες (200.000) εκτάρια,

β) θεσπίζει κανόνες εσωτερικής λειτουργίας, με τους οποίους ορίζουν ιδίως τον αριθμό των μελών τους, καθώς και τους όρους συμμετοχής και τις εισφορές τους σύμφωνα με την εθνική και την ενωσιακή νομοθεσία.

Τα ανωτέρω κριτήρια αποτελούν αντικείμενο ελέγχου της Διεύθυνσης Συστημάτων Καλλιέργειας και Προϊόντων Φυτικής Παραγωγής και του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μετά την έγκριση της ΔΟΒ ο ΟΠΕΚΕΠΕ της χορηγεί τα απαραίτητα στατιστικά στοιχεία που αιτείται για την διευκόλυνση των στόχων της.»

3. Στο τέλος της υποπερίπτωσης αα) της περίπτωσης α) της παραγράφου 2 του άρθρου 7 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

«Επιπλέον διενεργούνται διοικητικοί έλεγχοι επαλήθευσης στα υποβληθέντα παραστατικά σε ποσοστό τουλάχιστον 5% επί των δικαιούχων της ενίσχυσης».

4. Ο πίνακας ελάχιστης στρεμματικής απόδοσης σε κιλά ανά στρέμμα συσπόρου βαμβακιού του παραρτήματος αντικαθίσταται ως εξής:

«ΠΙΝΑΚΑΣ Ι. ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΕ ΚΙΛΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΣΥΣΠΟΡΟΥ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ για την καλλιεργητική περίοδο 2023.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ. ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΕ ΚΙΛΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΣΥΣΠΟΡΟΥ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ κατά παρέκκλιση για την καλλιεργητική περίοδο 2023

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ. ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΕ ΚΙΛΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΣΥΣΠΟΡΟΥ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ από την καλλιεργητική περίοδο 2024

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».

agro24.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

ΣΧΟΛΙΑ