close search results icon

Μέριλιν Μονρόε: H μοναξιά και ο θάνατος που έσβησαν τη λάμψη

Μέριλιν Μονρόε: H μοναξιά και ο θάνατος που έσβησαν τη λάμψη

Πώς το παγκόσμιο σύμβολο της θηλυκότητας οδηγήθηκε στο τραγικό τέλος

Tα ξημερώματα της 5ης Αυγούστου 1962, η Μέριλιν Μονρόε, αμερικανίδα ηθοποίος και παγκόσμιο είδωλο της γυναικείας σεξουαλικότητας βρέθηκε νεκρή στο κρεβάτι της. Ήταν 36 ετών.

Η είδηση του θανάτου της έκανε τον γύρο του κόσμου

«ΤΑ ΝΕΑ», 6.8.1962, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ»

«ΤΑ ΝΕΑ» της 6ης Αυγούστου 1962 γράφουν :

«Η Μαίριλυν Μονρόε, η διασημοτέρα ίσως ηθοποιός του διεθνούς κινηματογράφου, απέθανε χθες υπό συνθήκας ισοδυναμούσας με αυτοκτονίαν, από υπερβολική δηλαδή δόσιν υπνωτικού φαρμάκου.

»Έτσι απεδείχθη ότι ακόμη και όταν κερδίζη κανείς 10.000 δολλάρια την εβδομάδα και πλαισιώνεται από διεθνή φήμην, δεν δύναται να αγοράση την ψυχικήν πνευματικήν γαλήνην.

Ο θάνατος

»Ο θάνατος αυτός, όπως μεταδίδει το Ρώϋτερ, κατέπληξε και κατέθλιψε τους Αμερικανούς, καθ’ όλην την έκτασιν της συμπολιτείας. Εκ του γραφείου του ανακριτού ανεκοινώθη ότι η ηθοποιός του κινηματογράφου Μαίριλυν Μονρόε απεβίωσε την 3.40 π.μ. (τοπική ώρα). (…)

»Ο θάνατος της Μονρόε επήλθεν εις την οικίαν της, εις το προάστιον Μπρένγουντ του Λος Άντζελες. (…) Η ηθοποιός ανευρέθη νεκρά υπό της οικονόμου της και ότι εν συνεχεία εκλήθησαν δύο ιατροί, οι οποίοι διεπίστωσαν τον θάνατόν της. (…)

Οι δυσκολίες και τα αίτια

»Ως γνωστόν τελευταίως η Μονρόε απελύθη εκ της εταιρίας “Τουέντιεθ Τέντσιουρυ Φοξ” λόγω του ότι απουσίασεν επανειλημμένως από το γύρισμα της ταινίας “Κάτι πρέπει να σπάση”, πράγμα που εθεωρήθη ως παραβίασις των όρων του συμβολαίου της υπό της εταιρίας.

»Η Μονρόε είχεν υπανδρευθή τρεις φοράς. Τελευταίος της σύζυγος ήτο ο θεατρικός συγγραφεύς Άρθουρ Μίλλερ τον οποίον διεζεύχθη προ τινος καιρού.

»Σχετικώς με τα βαθύτερα αίτια που προεκάλεσαν τον θάνατό της αναφέρονται οι πολλοί και βίαιοι έρωτές της, η αποτυχία της να δώση μεγάλας ταινίας ποιότητος, η αδυναμία της να υποταχθή εις την ισχυροτέραν θέλησιν και καθοδήγησιν ενός ανδρός, τέλος δε η απόλυσίς της.

»Ουδείς την επίστευεν όταν επεκαλείτο ασθενείας και αδιαθεσίας διά να δικαιολογήση τας απουσίας της. Τώρα όλοι είναι η βέβαιοι ότι έλεγε την αλήθειαν.

– Η απόλυσίς της ήτο μια τρομερά ήττα. Μια ήττα που ήλθεν εις το κριιμώτερον σημείον της ηλικίας της, την περίοδον δηλαδή της κάμψεως της ωραιότητός της.

Αυτά εδήλωσεν εκπρόσωπος της εταιρίας που την απέλυσεν. Ο ίδιος πρόσέθεσε:

– Την κατάστασιν επέτεινεν η αδυναμία της να αποκτήση τέκνον. Το είχε τραγικήν ανάγκην ως διέξοδον. Τελευταία έπινε πολύ, εκοιμάτο με υπνωτικά φάρμακα και προ ενός έθνους, μετά το διαζύγιον με τον Άρθουρ Μίλλερ, ενοσηλεύθη επί μακρόν εις νευρολογικήν κλινικήν.

Η ζούγκλα του Χόλιγουντ

«Κάποτε η Μαίριλιν Μονρόε είχε δηλώσει διά την κόπωσίν της:

– Το Χόλλυγουντ είναι μία ζούγκλα. Τα ισχυρότερα νεύρα είναι δυνατόν να εξαρθρωθούν

(…)

»Εις το Λονδίνο ο σερ Λώρενς Ολίβιε εδήλωσε:

– Την κατέστρεψε το Χόλλυγουντ με την αποθέωσιν της τερατώδους φήμης. Την εξεμεταλλεύθη μέχρι πλήρους εξαντλήσεως και την εξώντωσε όταν πλέον ήτο ράκος.

Ήτο ένας έξοχος τύπος, απιθάνως γλυκειά, απιθάνως τρυφερή, αλλά μόνον εις στιγμάς. Φοβούμαι ότι είχε μερικά σοβαρά ελαττώματα, τα οποία δεν ευρέθη κανείς να συντρίψη. Ητο δύστροπος, πείσμων, φιλόκαλλος, ευφυέστατη, με απέραντον δίψαν διά μάθησιν. Το θλιβερον τέλος της με συνεκλόνισε».

πηγή in.gr 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

ΣΧΟΛΙΑ