Ερώτηση Βελόπουλου για τις «ραδιενεργές μάζες αέρος των πρόσφατων πυρκαγιών στο Τσέρνομπιλ» | PellaNews

Ερώτηση Βελόπουλου για τις «ραδιενεργές μάζες αέρος των πρόσφατων πυρκαγιών στο Τσέρνομπιλ»

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος ρωτά προς τους υπουργούς Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Υγείας για το «ραδιενεργό νέφος» μετά τις πυρκαγιές στο Τσέρνομπιλ που έλαβαν χώρα πριν από λίγο καιρό.

Ο κ. Βελόπουλος σημειώνει αρχικά ότι σύμφωνα με δημοσιεύματα οι πυρκαγιές εκδηλώθηκαν πρόσφατα στην περιοχή περιμετρικά του πρώην πυρηνικού  εργοστασίου του Τσέρνομπιλ,  με  αποτέλεσμα  να προκληθεί άνοδος των τιμών της ραδιενέργειας, τόσο στην συγκεκριμένη περιοχή, όσο και κατ΄ επέκταση, σε όλη την Ουκρανία.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης στην  Ελλάδα  δεν  έγινε  ιδιαίτερη  αναφορά  στα  ΜΜΕ  για  την  σοβαρότητα  της κατάστασης, καθώς και της κίνησης του «ραδιενεργού νέφους», το οποίο διήλθε από την χώρα μας,  από  την 9η  Απριλίου  και  έως  την 15η,  με  αποκορύφωση  την 12η Απριλίου, καταθέτοντας και έναν σχετικό «χάρτη κίνησης του «ραδιενεργού νέφους», που διατίθεται εντός του αναφερόμενου στη συνέχεια διαδικτυακού συνδέσμου από το  IRSN ( Γαλλικό Ινστιτούτο Ακτινοπροστασίας  και  Πυρηνικής  Ασφάλειας),  το  οποίο  διεξάγει  έρευνες  σχετικά  με  τους κινδύνους που συνδέονται με τη ραδιενέργεια».

Ο Κ. Βελόπουλος ρωτά τους δύο υπουργούς:

Έγιναν  μετρήσεις  στην  χώρα  μας  και  ιδιαιτέρως,  στην  Βόρεια  Ελλάδα,  προκειμένου  να διαπιστωθεί, αν η ποσότητα του ως άνω «ραδιενεργού νέφους», που επεκτάθηκε στη χώρα μας, περιείχε  επιβλαβή  χημικά  στοιχεία,  τα  οποία  θα  έθεταν  την  Δημόσια  Υγεία  σε  επισφαλή κατάσταση; Εάν ναι, από τις μετρήσεις που διεξήχθησαν ποια ήταν τα αποτελέσματα και ποια συμπεράσματα προέκυψαν;

Υπήρξε  σχέδιο  πολιτικής  προστασίας  του πληθυσμού,  σε περίπτωση  που οι ως μετρήσεις έχουν χαρακτηρισθεί ανησυχητικές;