close search results icon

Σε δημόσια διαβούλευση διατάξεις για τουρισμό σε οινοποιεία, ποτοποιεία και υδατοκαλλιέργειες

Σε δημόσια διαβούλευση διατάξεις για τουρισμό σε οινοποιεία, ποτοποιεία και υδατοκαλλιέργειες

Η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη έθεσε, μέχρι την Τρίτη, 25 Ιουνίου 2024 και ώρα 09.00, σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Τουρισμού με τίτλο: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΞΕΝΑΓΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ, ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ».

Στο πλαίσιο αυτό καλείται να συμμετάσχει στη δημόσια διαβούλευση κάθε κοινωνικός εταίρος και κάθε ενδιαφερόμενος, καταθέτοντας τις προτάσεις του για τη βελτίωση των διατάξεων του ανωτέρω σχεδίου.

Όπως αναφέρει η ανάλυση συνεπειών των ρυθμίσεων:

Με το Μέρος Β’: Επιχειρείται η διευθέτηση πολεοδομικών και αδειοδοτικών ζητημάτων που αφορούν τα τουριστικά καταλύματα και τις οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις πολυτελούς διαβίωσης (glamorous camping/glamping). Επιπλέον, εμπεριέχονται ρυθμίσεις για τους τουριστικούς λιμένες, καθώς και για τα ορειβατικά καταφύγια.

Με το Μέρος Γ’: Προωθούνται ειδικότερες μορφές τουρισμού. Ειδικότερα:

α) αναδιαμορφώνεται ο έλεγχος επί της πιστοποίησης των παρόχων ιατρικού τουρισμού και συνακόλουθα της διαδικασίας αναγνώρισης των ιαματικών φυσικών πόρων,

β) τροποποιείται ο ν. 4442/2016 (Α’ 230) για την απλούστευση της άσκησης της παροχής υπηρεσιών κέντρων αναζωογόνησης («spa»), ενώ ενισχύονται οι δυνατότητες πρόσβασης σε οινοτουριστικές εγκαταστάσεις και σε υδατοκαλλιέργειες.

Με το Μέρος Δ’: Ρυθμίζονται ζητήματα για τη στήριξη τόσο των σπουδαστών των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης, όσο και του προσωπικού τους.

Με το Μέρος Ε’: Αναδιαμορφώνεται το πλαίσιο για την άσκηση του επαγγέλματος των ξεναγών.

Με το Μέρος ΣΤ’: Επικαιροποιείται το θεσμικό πλαίσιο για τη χρονομεριστική μίσθωση του ν. 1652/1986 (Α’ 167), ώστε να ανταποκρίνεται στα νέα οικονομικά δεδομένα και την οικονομία που διαμορφώνεται γύρω από τον συγκεκριμένο χώρο.

Με το Μέρος Ζ’: Ρυθμίζονται ειδικότερα ζητήματα των Οργανισμών Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμών, καθώς και του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος και με το Μέρος Η’: Εισάγονται επιμέρους διατάξεις για την εύρυθμη και βιώσιμη ανάπτυξη του τουρισμού.

Οι διατάξεις για οινοτουρισμό και αλιευτικό τουρισμό

Αναλυτικά οι νομοθετικές διατάξεις για οινοτουρισμό και αλιευτικό τουρισμό έχουν ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΥΧΣΗ ΤΟΥ ΟΙΝΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Άρθρο 22 Τουριστικά καταλύματα για την εξυπηρέτηση του οινοτουρισμού – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 25 ν. 4276/2014

Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 25 του ν. 4276/2014 (Α’ 155), περί οινοτουρισμού, διαγράφεται η φράση «μη κύρια» και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων μέσα στα όρια των οινοποιητικών ή και οινοπαραγωγικών εγκαταστάσεων μπορούν να ιδρύονται τουριστικά καταλύματα και χώροι εστίασης. Το προηγούμενο εδάφιο ισχύει και για χώρους εστίασης εντός οινοποιητικών ή οινοπαραγωγικών εγκαταστάσεων, οι οποίοι βρίσκονται μέσα σε Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου.».

Άρθρο 23

Θέσπιση Σήματος Επισκέψιμου Αποσταγματοποιείου – Ποτοποιείου – Προσθήκη άρθρου 25Ε στον ν. 4276/2014

Στον ν. 4276/2014 (Α’ 155) προστίθεται άρθρο 25Ε ως εξής:

«Άρθρο 25Ε

Θέσπιση Σήματος Επισκέψιμου Αποσταγματοποιείου – Ποτοποιείου

1. Θεσπίζεται «Σήμα Επισκέψιμου Αποσταγματοποιείου – Ποτοποιείου» με σκοπό την προαγωγή της παροχής υπηρεσιών υποδοχής, ξενάγησης, γευσιγνωσίας, φιλοξενίας και εστίασης σε χώρους όπου λειτουργούν Αποσταγματοποιεία – Ποτοποιεία. Το Σήμα χορηγείται σε Αποσταγματοποιεία – Ποτοποιεία που διαθέτουν χώρους και εγκαταστάσεις ειδικών προδιαγραφών και διασφαλίζουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε όλους, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία και μειωμένη κινητικότητα.

2. Το Σήμα Επισκέψιμου Αποσταγματοποιείου – Ποτοποιείου είναι σήμα με ειδικό λογότυπο που χορηγείται από το Υπουργείο Τουρισμού, με το οποίο πιστοποιείται ότι το αποσταγματοποιείο πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 1.

3. Για την ίδρυση τουριστικών καταλυμάτων και χώρων εστίασης στο πλαίσιο του παρόντος, εφαρμόζεται η παρ. 2 του άρθρου 25 του ν. 4276/2014 (Α’ 155), περί τουριστικών καταλυμάτων για την εξυπηρέτηση του οινοτουρισμού.

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Τουρισμού, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζονται οι προδιαγραφές για τις παρεχόμενες υπηρεσίες και οι τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές των εγκαταστάσεων της παρ. 1, η μορφή και ο τύπος του Σήματος Επισκέψιμου Αποσταγματοποιείου – Ποτοποιείου, η διάρκεια ισχύος του, οι ειδικές προδιαγραφές προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία και μειωμένη κινητικότητα, η καταβολή χρηματικού παραβόλου για τη χορήγηση του ανωτέρω σήματος, και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα για την εφαρμογή του παρόντος.».

Άρθρο 24

Εξουσιοδότηση για τη λειτουργία επισκέψιμων υδατοκαλλιεργειών που παρέχουν υπηρεσίες αλιευτικού τουρισμού – Προσθήκη παρ. 6 στον ν. 4070/2012

Στο άρθρο 177 του ν. 4070/2012 (Α’ 82), περί αλιευτικού τουρισμού, προστίθεται παρ. 6 ως εξής:

«6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Τουρισμού, Εσωτερικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις, οι προδιαγραφές, η διαδικασία και οι αρμόδιες αρχές έγκρισης και ελέγχου παροχής υπηρεσιών αλιευτικού τουρισμού εντός δημοσίων φυσικών ιχθυοτροφείων, καθώς και υπηρεσιών αλιευτικού και καταδυτικού τουρισμού, εντός μονάδων υδατοκαλλιέργειας. Με όμοια απόφαση, καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις εισόδου και λειτουργίας αλιευτικών επαγγελματικών σκαφών, και βοηθητικών σκαφών υδατοκαλλιέργειας στις υδατοκαλλιέργειες, η δυνατότητα πραγματοποίησης καταδύσεων αναψυχής, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο ζήτημα για την εφαρμογή του παρόντος.».

agro24.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

ΣΧΟΛΙΑ