close search results icon

Συντάξεις: Η τελική ρύθμιση για τη μάχιμη πενταετία - Ποιοι απαλλάσσονται και ποιοι πληρώνουν

Συντάξεις: Η τελική ρύθμιση για τη μάχιμη πενταετία - Ποιοι απαλλάσσονται και ποιοι πληρώνουν

Διπλή 5ετία για αύξηση σύνταξης με χαμηλό κόστος εξαγοράς, ή και με πλήρη απαλλαγή από την πληρωμή επιπλέον εισφορών για όσους κατετάγησαν και μετά το 1990 ενώ πριν είχαν υπηρεσία σε άλλο φορέα του Δημοσίου, μπορούν να αναγνωρίσουν με νέους και ευνοϊκότερους όρους τα στελέχη και το προσωπικό που υπηρετεί στις Ενοπλες Δυνάμεις και στα Σώματα Ασφαλείας (ΕΛΑΣ, Πυροσβεστική, Λιμενικό, Συνοροφύλακες).

Η νέα και τελική εγκύκλιος που έβγαλε χθες ο ΕΦΚΑ για τη μάχιμη 5ετία των ενστόλων που επεκτάθηκε σε όλες τις υπηρεσίες με το άρθρο 23 του νόμου 4997/2022, δίνει απαντήσεις για όλα και κυρίως αποσαφηνίζεται αυτό που είχε προκαλέσει σύγχυση στην προηγούμενη εγκύκλιο (της 14ης Αυγούστου 2023) ότι δηλαδή η έξτρα 5ετία των ενστόλων δεν δίνει επιπλέον μισθό και παραπάνω βαθμό αλλά μετρά μόνον για την αύξηση του συντάξιμου χρόνου, δηλαδή αυξάνει το ποσό σύνταξης. Ο επιπλέον χρόνος της 5ετίας αναγνωρίζεται με καταβολή από τους ενδιαφερόμενους της αντίστοιχης εισφοράς.

Ειδικά για τις Ενοπλες Δυνάμεις στη νέα εγκύκλιο υπάρχει και ευνοϊκή ερμηνεία για την απαλλαγή από το κόστος των εισφορών όχι μόνον όσων είχαν καταταγεί ως 30/9/1990, αλλά και για όσους κατετάγησαν μετά την ημερομηνία αυτή, αρκεί να είχαν ασφαλιστεί σε φορέα Δημοσίου πριν μπουν στο στρατό. Κατά κανόνα, οι στρατιωτικοί που ξεκίνησαν σταδιοδρομία μετά τις 30/9/1990 για να κατοχυρώσουν την έξτρα 5ετία θα πρέπει να καταβάλουν επιπλέον εισφορά. Ομως με την ερμηνεία της εγκυκλίου παίρνουν απαλλαγή εφόσον πριν από την κατάταξή τους ως στρατιωτικοί είχαν έως 30/9/1990 αποκτήσει την ιδιότητα του τακτικού δημοσίου υπαλλήλου, υπαγόμενοι στη συνταξιοδοτική νομοθεσία του Π.Δ. 169/2007. Για παράδειγμα, μόνιμος δημόσιος υπάλληλος, διορισμένος το 1989 σε υπουργείο και ασφαλισμένος στο Δημόσιο, παραιτείται και κατατάσσεται στις Ενοπλες Δυνάμεις το 1991. Θεωρείται, ως προς την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών, ως διορισμένος έως 30.09.1990 και ως εκ τούτου, για την αναγνώριση των διπλάσιων υπηρεσιών, δεν καταβάλλει ασφαλιστικές εισφορές.

Με το νέο νόμο διευρύνονται τόσο οι υπηρεσίες που μπορούν να υπολογιστούν ως διπλάσιες όσο και τα πρόσωπα που μπορούν να αναγνωρίζουν αυτές, και παρέχεται με αυτόν τον τρόπο η δυνατότητα να υπολογιστεί στο διπλάσιο οποιοδήποτε χρονικό διάστημα, όπου κι αν υπηρετεί ή υπηρέτησε το στέλεχος, που επιθυμεί να αυξήσει τη συντάξιμη υπηρεσία του. Ως εκ τούτου, όπως αναφέρει η εγκύκλιος, υποχρέωση του στελέχους που επιθυμεί το διπλασιασμό των υπηρεσιών του είναι μόνο η υποβολή στην Υπηρεσία του της σχετικής αίτησης περί αναγνώρισης στο διπλάσιο ως 5 ετών από την υπηρεσία του σε οποιονδήποτε τομέα και μονάδα. Προϋπόθεση για να αναγνωριστεί ο χρόνος αυτός στο διπλάσιο είναι να έχουν καταβληθεί εισφορές υπέρ κύριας σύνταξης. Με το προηγούμενο καθεστώς υπέβαλε και δήλωση περί μη καταβολής διπλών εισφορών που τώρα καταργείται.

Διαδικασία

Αιτήσεις μπορούν να υποβάλουν τόσο τα εν ενεργεία στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας καθώς και τα στελέχη που πρόκειται να συνταξιοδοτηθούν, με την ακόλουθη διαδικασία:

1 Αναγνώριση όσων είναι στην ενέργεια. Απαιτείται υποβολή σχετικής αίτησης από τον ενδιαφερόμενο στην Υπηρεσία του, στην οποία αναφέρεται το χρονικό διάστημα, το οποίο επιθυμεί να υπολογιστεί στο διπλάσιο, και κατόπιν η αρμόδια οικονομική Διεύθυνση προβαίνει στον υπολογισμό του ποσού της εισφοράς αναγνώρισης, το οποίο παρακρατείται από τη μισθοδοσία του σε τόσες δόσεις όσοι και οι αναγνωριζόμενοι μήνες. Στη συνέχεια, η αρμόδια οικονομική Υπηρεσία εκδίδει βεβαίωση, στην οποία αναφέρονται αναλυτικά το χρονικό διάστημα που υπολογίστηκε στο διπλάσιο, καθώς και τα ποσά που παρακρατήθηκαν ανά μήνα, και η σχετική βεβαίωση τίθεται στον συνταξιοδοτικό φάκελο του ασφαλισμένου, προκειμένου οι αρμόδιες για την έκδοση της συνταξιοδοτικής απόφασης υπηρεσίες του e-EΦKA να υπολογίσουν την ανταποδοτική σύνταξη.

2 Αναγνώριση κατά τα χρόνο συνταξιοδότησης. Οσοι βρίσκονται κοντά στη συνταξιοδότηση και επιθυμούν να υπολογίσουν στο διπλάσιο -μέχρι και πέντε έτη- το χρόνο υπηρεσίας τους, κατά το χρόνο της συνταξιοδότησής τους, η αίτηση για την εν λόγω αναγνώριση θεωρείται ότι εμπεριέχεται στην αίτηση για απονομή σύνταξης και έχει τον ίδιο αριθμό πρωτοκόλλου και ημερομηνία υποβολής με αυτήν. Η διαφορά με τους εν ενεργεία είναι ότι οι προς συνταξιοδότηση ένστολοι δεν θα υποβάλουν αίτηση στην υπηρεσία τους αλλά στον ΕΦΚΑ τομέας ΓΛΚ μαζί με την αίτηση συνταξιοδότησης.

Δεύτερη αίτηση για τον υπολειπόμενο χρόνο

Στην περίπτωση στελεχών, που έχουν ήδη αναγνωρίσει με το προγενέστερο καθεστώς διπλάσιες υπηρεσίες, αλλά ο χρόνος δεν έχει τα πέντε έτη, υφίσταται η δυνατότητα να υποβάλουν νέα αίτηση αναγνώρισης για τον υπολειπόμενο χρόνο μέχρι να συμπληρωθούν τα πέντε έτη.

Η δυνατότητα της εφάπαξ καταβολής του ποσού της εισφοράς αναγνώρισης ισχύει μεν αλλά όπως αναφέρει η εγκύκλιος δεν μπορεί να χορηγηθεί έκπτωση, δεδομένου ότι ο αναγνωριζόμενος χρόνος θεωρείται χρόνος πραγματικής ασφάλισης και όχι πλασματικός.

Επισημαίνεται ωστόσο, ότι η έξτρα 5ετία συνυπολογίζεται στο ανώτατο όριο αναγνωριστέων χρόνων ασφάλισης, που είναι τα 7 έτη. Αυτό σημαίνει ότι ένας στρατιωτικός ή αξιωματικός της ΕΛΑΣ, κ.λπ. που χρειάζεται 8 έτη για να βγει στη σύνταξη και αναγνωρίσει τη μάχιμη 5ετία θα του απομένουν άλλα 2 πλασματικά έτη για να αναγνωρίσει και θα του λείπει ένα έτος που θα το συμπληρώσει μένοντας στην υπηρεσία του.

Σε Ενοπλες Δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Πώς διαμορφώνεται το κόστος για την αναγνώριση

Οι έξτρα εισφορές για την αναγνώριση της 5ετίας (πλην όσων απαλλάσσονται ως 30/9/1990) στους εν ενεργεία στρατιωτικούς αντιστοιχούν στην εισφορά του κλάδου σύνταξης και είναι 6,67%. Στην πράξη εφόσον το ζητήσουν θα ξαναπληρώσουν το 6,67% που έχουν ήδη καταβάλει για τα 5 έτη από την υπηρεσία τους.

Ως βάση υπολογισμού για την αναγνώριση της έξτρα 5ετίαςτων στρατιωτικών ορίζονται οι συντάξιμες αποδοχές που ισχύουν κατά το χρόνο που πραγματοποιείται η υπηρεσία. Για παράδειγμα στρατιωτικός που επιθυμεί να αναγνωρίσει 5 έτη με μισθό 1.500 ευρώ, θα καταβάλει 100 ευρώ για κάθε μήνα και συνολικά 6.000 ευρώ για τα 5 έτη (60 μήνες). Αν είχε προηγηθεί δήλωση περί μη παρακράτησης της διπλής εισφοράς τότε η αναγνώριση γίνεται με την ίδια εισφορά μεν (6,67%) αλλά υπολογισμένη στον μισθό που έχουν κατά το χρόνο υποβολής της αίτησής τους.

Το κόστος της αναγνώρισης των 5 έξτρα ετών για τα Σώματα Ασφαλείας δεν υπερβαίνει τα 3.000 ευρώ καθώς υπολογίζεται επί της εκάστοτε αποζημίωσης που λαμβάνουν για εργασία πέραν του πενθημέρου. Αν δεν λαμβάνεται τέτοια αποζημίωση, οι εισφορές υπολογίζονται επί της αποζημιώσεως που θα ελάμβαναν εάν παρείχαν εργασία πέραν του πενθημέρου.

eleftherostypos.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

ΣΧΟΛΙΑ