close search results icon

Στο Διοικητήριο η 1η Συνάντηση Εθνικών Αρχών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης για τους Ευρωπαϊκούς Ομίλους Εδαφικής Συνεργασίας-ΕΟΕΣ

Στο Διοικητήριο η 1η Συνάντηση Εθνικών Αρχών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης για τους Ευρωπαϊκούς Ομίλους Εδαφικής Συνεργασίας-ΕΟΕΣ

Στο Διοικητήριο η 1η Συνάντηση Εθνικών Αρχών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης για τους Ευρωπαϊκούς Ομίλους Εδαφικής Συνεργασίας-ΕΟΕΣ

Mε τη συμμετοχή εκπροσώπων των αρμόδιων εθνικών αρχών για τους ΕΟΕΣ των χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης (Ιταλία, Κύπρος, Βουλγαρία, Ελλάδα) και κατόπιν σχετικής πρωτοβουλίας του Ελληνικού Υπουργείου Εσωτερικών (Αυτοτελές Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σχέσεων) φιλοξενήθηκε στη Θεσσαλονίκη (Διοικητήριο) στις 28 Μαρτίου 2024, τεχνική συνάντηση με θέμα "Ο Ρόλος και οι Εμπειρίες των Αρμόδιων Εθνικών Αρχών για τους ΕΟΕΣ 10 χρόνια μετά την τροποποίηση του Κανονισμού". Στη συνάντηση συμμετείχαν και εκπρόσωποι του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, της Διαχειριστικής Αρχής του INTERREG αλλά και οι διευθυντές ΕΟΕΣ που έχουν την έδρα τους στη χώρα μας.

Κατά την έναρξη των εργασιών, ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας και Θράκης), κ. Θεοφύλακτος Παπαδόπουλος, μετέφερε μήνυμα του Υφυπουργού Εσωτερικών, αρμόδιου για θέματα Μακεδονίας και Θράκης, κ. Στάθη Κωνσταντινίδη, στο οποίο υπογράμμισε την εξωστρέφεια του Υπουργείου μέσω της συμμετοχής του ως δικαιούχος αλλά και ως διαχειριστική αρχή σε αναπτυξιακού χαρακτήρα έργα και τη φιλοξενία εκδηλώσεων όπως το Balkan Energy Forum που θα πραγματοποιηθεί στην Κοζάνη στις 23-25 Μαΐου 2024. Από την πλευρά του, ο κ. Ιωάννης Μαθιουδάκης, Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Συντονισμού του ΥΠΕΣ, καλωσόρισε τους συμμετέχοντες και τόνισε ότι αυτή η συνάντηση εντάσσεται στο πλαίσιο των γενικότερων προσπαθειών του Υπουργείου Εσωτερικών να αναπτύξει εξωστρεφείς δραστηριότητες, οι οποίες θα επιφέρουν οφέλη σε όλους τους συμμετέχοντες.

Οι εργασίες της συνάντησης οργανώθηκαν σε τρεις συνεδρίες. Στην πρώτη συνεδρία έγινε αναφορά στις εμπειρίες των εθνικών αρχών από την υλοποίηση του Κανονισμού για τους ΕΟΕΣ. Από την πλευρά της χώρας μας, ο κ. Αντώνης Καρβούνης, Προϊστάμενος του Αυτοτελούς

Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σχέσεων του ΥΠΕΣ και εθνικό σημείο επαφής για τους ΕΟΕΣ, ανέλυσε τα βασικά σημεία του τροποποιημένου Κανονισμού, ανέδειξε τις τάσεις και τις εξελίξεις του θεσμού και, κλείνοντας, υπογράμμισε τις πρωτοβουλίες του Υπουργείου Εσωτερικών, τόσο στον εκσυγχρονισμό της κείμενης νομοθεσίας για τους Ομίλους, όσο και στη συνεχόμενα προσφερόμενη επιχειρησιακή υποστήριξη προς αυτούς. Ο εκπρόσωπος της ιταλικής αρχής, κ. Ivan Curzolo, επισήμανε ότι οι επιτυχημένοι Όμιλοι είναι εκείνοι που υλοποιούν συγκεκριμένα έργα στο πλαίσιο των προγραμμάτων εδαφικής συνεργασίας INTERREG, ενώ αμφίβολη είναι η προοπτική εκείνων των ΕΟΕΣ που έχουν διαπεριφερειακό χαρακτήρα και αμφίβολη μορφή δικτύωσης. Από πλευράς εθνικών αρχών, συμμετείχαν επίσης οι κ.κ. Denitsa Aleksandrova και Elena Avginova, στελέχη του βουλγαρικού Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Δημοσίων Έργων (αρμόδιας εθνικής αρχής για τους ΕΟΕΣ), καθώς και η κα. Κωνσταντία Κωνσταντίνου, στέλεχος του κυπριακού Υπουργείου Οικονομικών.

Στη δεύτερη συνεδρία της συνάντησης, οι διευθυντές των ΕΟΕΣ Αμφικτυονία και ΕΛΙΚΑΣ, κκ. Βασίλης Ξένος και Γιάννης Αναστασιάδης, αντιστοίχως, αναφέρθηκαν στις δράσεις των Ομίλων τους και στα προγραμματισμένα έργα τους. Ειδικότερα, ο κ. Ξένος υπογράμμισε ότι ο ΕΟΕΣ Αμφικτυονία έχει προχωρήσει στην έκδοση τριών βιβλίων για το ευρωπαϊκό ιδεώδες, τα οποία έχει διανείμει στα μέλη του. Ακολούθως, αναφέρθηκε στα έργα που έχει δρομολογήσει ο ΕΟΕΣ Αμφικτυονία. Στη συνέχεια ο κ. Αναστασιάδης μίλησε αρχικά για την οικονομική διάσταση της συνεργασίας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, ενώ στο τέλος της εισήγησής του έκανε μνεία στη θεσμοποιημένη συνεργασία στη Νοτιοανατολική Ευρώπη για να επισημάνει το πρόβλημα διακυβέρνησης που διακρίνει τους διαφόρους τύπους συνεργασίας και το οποίο θα μπορούσε επιτυχημένα να προσεγγιστεί από τους ΕΟΕΣ.

Κατά την τελευταία συνεδρία της τεχνικής συνάντησης, στελέχη του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών επεσήμαναν το ρόλο, το θεσμικό πλαίσιο αλλά και τις ευκαιρίες των ΕΟΕΣ στο πλαίσιο των προγραμμάτων INTERREG. Πιο συγκεκριμένα, η κα. Αφροδίτη Λιόλιου, στέλεχος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης των επιχειρησιακών προγραμμάτων του στόχου "Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία" υπογράμμισε την αυξητική πορεία των έργων INTERREG που ανέλαβαν να υλοποιήσουν κατά τις τελευταίες 3 προγραμματικές περιόδους (2000-2006, 2007-2013, 2014-2020) οι ΕΟΕΣ, ενώ πρόσθεσε και το αυξημένο ενδιαφέρον των Ομίλων για τα προγράμματα που υλοποιούνται στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Στη συνέχεια, η κα. Ματθίλδη Κωνσταντοπούλου, συνεργάτης του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης ΕΤΠΑ και ΤΑ, έκανε εκτενή αναδρομή στην πορεία της θεσμικής ωρίμανσης των ΕΟΕΣ, καθώς και στις προσπάθειες από τα όργανα της ΕΕ και των κρατών-μελών να δώσουν θεσμικές απαντήσεις στο ζήτημα της επίλυσης διασυνοριακών εμποδίων από τον Κανονισμό για τους ΕΟΕΣ.

Στο κλείσιμο των εργασιών της συνάντησης, η Υπηρεσιακή Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών, κα. Γεωργία Βαλατσού, εξήρε την πρωτοβουλία του Υπουργείου Εσωτερικών για την πραγματοποίηση αυτής της συνάντησης και πρότεινε την καθιέρωση ανάλογων συναντήσεων σε ετήσια βάση, καθώς και τη διοργάνωση σχετικού φόρουμ για την ενίσχυση της συνεργασίας όλων των φορέων της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, με παράλληλη παρακολούθηση των σχετικών εξελίξεων σε επίπεδο ΕΕ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

ΣΧΟΛΙΑ