close search results icon

Σύνταξη Μαΐου: Πότε θα γίνουν οι πληρωμές- Οι ημερομηνίες ανά ταμείο

Σύνταξη Μαΐου: Πότε θα γίνουν οι πληρωμές- Οι ημερομηνίες ανά ταμείο

Oλοκληρώθηκαν οι πληρωμές στους συνταξιούχους για τις συντάξεις Απριλίου, αμέσως μετά ξεκινά η αντίστροφή μέτρηση για τις συντάξεις Μαΐου.

Σε λίγες μέρες θα γίνουν γνωστές και επίσημα οι ημερομηνίες που θα πληρωθούν οι συντάξεις από τον e- ΕΦΚΑ.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες την Δευτέρα 29 Απριλίου 2024 θα καταβληθούν οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις που προέρχονται από το τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τις τράπεζες, τον ΟΤΕ και το Δημόσιο.

Ο ΟΑΕΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις Μαρτίου 2024 την Πέμπτη 25 Απριλίου 2024.

Το ίδιο θα κάνει λογικά ο ΟΓΑ, το ΕΤΑΑ (μη Μισθωτών), ΝΑΤ, ΚΕΑΝ και τα υπόλοιπα ταμεία.

Ο ΟΑΕΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Πέμπτη 25 Απριλίου 2024.

Ο ΟΓΑ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Πέμπτη 25 Απριλίου 2024.

Το ΕΤΑΑ (μη Μισθωτών) θα καταβάλλει τις συντάξεις την Πέμπτη 25 Απριλίου 2024.

Σύμφωνα με το Νόμο, ως ημερομηνία καταβολής των μηνιαίων κύριων συντάξεων του ΕΦΚΑ ορίζεται για τους μισθωτούς η προτελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα.

Οι πληρωμές των κύριων και των επικουρικών συντάξεων του e-ΕΦΚΑ μηνός Μαρτίου 2024 θα διενεργηθούν για τους μισθωτούς την Δευτέρα 29 Απριλίου 2024.

Το ΙΚΑ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Δευτέρα 29 Απριλίου 2024.

Το Δημόσιο θα καταβάλλει τις συντάξεις την Δευτέρα 29 Απριλίου 2024.

Οι προσωρινές συντάξεις Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας και Πυροσβεστικού Σώματος θα

καταβληθούν όπως στο Δημόσιο δηλαδή την Δευτέρα 29 Απριλίου 2024.

Το ΝΑΤ και ΚΕΑΝ θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Δευτέρα 29 Απριλίου 2024.

Το ΕΤΑΠ – ΜΜΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Δευτέρα 29 Απριλίου 2024.

Το ΕΤΑΤ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Δευτέρα 29 Απριλίου 2024.

Η ΔΕΗ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Δευτέρα 29 Απριλίου 2024.

Τα ποσά των συντάξεων εμφανίζονται στα ΑΤΜ και είναι διαθέσιμα προς ανάληψη την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της ημερομηνίας πληρωμής τις απογευματινές έως βραδινές ώρες (συνήθως από 18.00 έως 21.00 ανάλογα με την τράπεζα).

Έξτρα 5ετία με αύξηση συντάξεων για όλους σε Στρατό και Σώματα Ασφαλείας

Αύξηση συντάξεων ως και 305 ευρώ ή και πιο πάνω, ανάλογα με τις εν ενεργεία αποδοχές τους, κατοχυρώνουν τα στελέχη και το προσωπικό που υπηρετεί στις Ενοπλες Δυνάμεις και στα Σώματα Ασφαλείας (ΕΛ.ΑΣ., Πυροσβεστική, Λιμενικό, συνοροφύλακες) με την αναγνώριση στο διπλάσιο ως 5 ετών από την υπηρεσία τους σε οποιαδήποτε μονάδα και οργανική θέση.

Η τελική εγκύκλιος που έβγαλε ο ΕΦΚΑ και θα εφαρμόζεται στο εξής τις όλες τις νέες αιτήσεις ξεκαθαρίζει τα εξής:

Τη λεγόμενη «μάχιμη» 5ετία μπορούν πλέον να την προσθέσουν στην υπηρεσία τους καταβάλλοντας ανάλογη εισφορά όλοι οι υπηρετούντες και σε οποιαδήποτε θέση στις Ενοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας, καθώς η αναγνώριση του χρόνου αυτού επεκτάθηκε σε όλες τις υπηρεσίες με το άρθρο 23 του νόμου 4997/2022.

Η έξτρα 5ετία των ενστόλων δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως προϋπηρεσία για επιπλέον μισθό και παραπάνω βαθμό, αλλά μετρά μόνον για την αύξηση του συντάξιμου χρόνου, δηλαδή αυξάνει το ποσό σύνταξης, ανακαλώντας σχετικές διατάξεις που είχαν προκαλέσει σύγχυση στην προηγούμενη εγκύκλιο που είχε εκδοθεί στις 14 Αυγούστου 2023 για το ίδιο θέμα.

Ειδικά για τις Ενοπλες Δυνάμεις προβλέπεται απαλλαγή από το κόστος των εισφορών όχι μόνον όσων είχαν καταταγεί ως 30/9/1990, αλλά και για όσους κατετάγησαν μετά την ημερομηνία αυτή, αρκεί να είχαν ασφαλιστεί σε φορέα Δημοσίου πριν μπουν στο στρατό. Κατά κανόνα, οι στρατιωτικοί που ξεκίνησαν σταδιοδρομία μετά τις 30/9/1990 για να κατοχυρώσουν την έξτρα 5ετία θα πρέπει να καταβάλουν επιπλέον εισφορά. Ομως με την ερμηνεία της εγκυκλίου παίρνουν απαλλαγή εφόσον πριν από την κατάταξή τους ως στρατιωτικοί είχαν έως 30/9/1990 αποκτήσει την ιδιότητα του τακτικού δημοσίου υπαλλήλου, υπαγόμενοι στη συνταξιοδοτική νομοθεσία του Π.Δ. 169/2007. Για παράδειγμα, μόνιμος δημόσιος υπάλληλος, διορισμένος το 1989 σε υπουργείο και ασφαλισμένος στο Δημόσιο, παραιτείται και κατατάσσεται στις Ενοπλες Δυνάμεις το 1991. Θεωρείται, ως προς την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών, ως διορισμένος έως 30/9/1990 και ως εκ τούτου, για την αναγνώριση των διπλάσιων υπηρεσιών, δεν καταβάλλει ασφαλιστικές εισφορές.

Με τον νέο νόμο διευρύνονται τόσο οι υπηρεσίες που μπορούν να υπολογιστούν ως διπλάσιες όσο και τα πρόσωπα που μπορούν να αναγνωρίζουν αυτές, και παρέχεται με αυτόν τον τρόπο η δυνατότητα να υπολογιστεί στο διπλάσιο οποιοδήποτε χρονικό διάστημα, όπου κι αν υπηρετεί ή υπηρέτησε το στέλεχος που επιθυμεί να αυξήσει τη συντάξιμη υπηρεσία του.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται με την ακόλουθη διαδικασία:

*Για αναγνώριση 5ετίας όσων είναι σε ενεργό υπηρεσία απαιτείται υποβολή αίτησης από τον ενδιαφερόμενο στην υπηρεσία του, στην οποία αναφέρεται το χρονικό διάστημα το οποίο επιθυμεί να υπολογιστεί στο διπλάσιο, και κατόπιν η αρμόδια Οικονομική Διεύθυνση προβαίνει στον υπολογισμό του ποσού της εισφοράς αναγνώρισης, το οποίο παρακρατείται από τη μισθοδοσία του σε τόσες δόσεις όσοι και οι αναγνωριζόμενοι μήνες. Στη συνέχεια, η αρμόδια Οικονομική Υπηρεσία εκδίδει βεβαίωση στην οποία αναφέρονται αναλυτικά το χρονικό διάστημα που υπολογίστηκε στο διπλάσιο, καθώς και τα ποσά που παρακρατήθηκαν, και η σχετική βεβαίωση τίθεται στον συνταξιοδοτικό φάκελο του ασφαλισμένου, προκειμένου οι αρμόδιες για την έκδοση της συνταξιοδοτικής απόφασης υπηρεσίες του e-EΦKA να υπολογίσουν την ανταποδοτική σύνταξη.

*Για την αναγνώριση κατά τα χρόνο της συνταξιοδότησης, η αίτηση για την έξτρα 5ετία θεωρείται ότι εμπεριέχεται στην αίτηση για απονομή σύνταξης και έχει τον ίδιο αριθμό πρωτοκόλλου και ημερομηνία υποβολής με αυτήν. Η διαφορά με τους εν ενεργεία είναι ότι οι προς συνταξιοδότηση ένστολοι δεν θα υποβάλουν αίτηση στην υπηρεσία τους αλλά στον ΕΦΚΑ τομέας ΓΛΚ μαζί με την αίτηση συνταξιοδότησης.

Στην περίπτωση στελεχών που έχουν ήδη αναγνωρίσει λιγότερα έτη μπορούν να επανέλθουν με νέα αίτηση για τον υπολειπόμενο χρόνο μέχρι να συμπληρωθούν τα πέντε έτη.

Η έξτρα 5ετία συνυπολογίζεται στο ανώτατο όριο αναγνωριστέων χρόνων ασφάλισης, που είναι τα 7 έτη.

Ποιο είναι το κόστος για την αναγνώριση της 5ετίας;

Για τους εν ενεργεία στρατιωτικούς (πλην όσων απαλλάσσονται ως 30/9/1990) η 5ετία αναγνωρίζεται με καταβολή επιπλέον εισφοράς σύνταξης 6,67%. Ως βάση υπολογισμού για την αναγνώριση ορίζονται οι συντάξιμες αποδοχές που ισχύουν κατά το χρόνο που πραγματοποιείται η υπηρεσία. Για παράδειγμα, στρατιωτικός που επιθυμεί να αναγνωρίσει 5 έτη με μισθό 1.500 ευρώ, θα καταβάλει 100 ευρώ για κάθε μήνα και συνολικά 6.000 ευρώ για τα 5 έτη (60 μήνες). Για τα Σώματα Ασφαλείας το κόστος υπολογίζεται με εισφορά σύνταξης 6,67% επί της εκάστοτε αποζημίωσης για εργασία πέραν του πενθημέρου.

Σε περίπτωση εφάπαξ πληρωμής δεν δίδεται έκπτωση.

eleftherostypos.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

ΣΧΟΛΙΑ