close search results icon

Την Τρίτη η τακτική διαδικτυακή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής δήμου Αλμωπίας

Την Τρίτη η τακτική διαδικτυακή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής δήμου Αλμωπίας

Αυτά είναι τα θέματα: 

Καλείστε να συμμετέχετε στην τακτική διαδικτυακή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία θα διεξαχθεί με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης, την Τρίτη 14 Μαρτίου 2023 και ώρα 10:00 π.μ. σύμφωνα με την εγκύκλιο 374/39135/30-5-2022 και τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022, του άρθρου 102 του Ν.4876/2022, του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 και του άρθρου 31 του Ν.5013/2023 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, για τη λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1

Αποδοχές πάσης φύσεως χρηματοδοτήσεων, επιχορηγήσεων Ο.Τ.Α. Α΄ & Β΄ βαθμού.

2

Έγκριση απόδοσης συνολικού ποσού 13.788,92€ στην Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αλμωπίας από μισθώματα αγροτεμαχίων πρώην σχολικής περιουσίας.

3

Λήψη απόφασης για έγκριση απόφασης δημάρχου ορισμού πληρεξουσίου δικηγόρου.(αριθ.πρωτ.:3115/24-02-2023 εισήγηση)

4

Λήψη απόφασης για έγκριση απόφασης δημάρχου ορισμού πληρεξουσίου δικηγόρου. (αριθ.πρωτ.:3119/24-02-2023 εισήγηση)

5

Λήψη απόφασης για έγκριση απόφασης δημάρχου ορισμού πληρεξουσίου δικηγόρου. (αριθ.πρωτ.:3939/09-03-2023 εισήγηση)

6

Συγκρότηση Επιτροπής αξιολόγησης προσφορών - διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ.

7

Έγκριση της με αρ. 02/2023 μελέτης με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ,ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» και συγκεκριμένα ΟΜΑΔΑ Α: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΤΕΤΡΑΞΟΝΙΚΟΥ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ Β: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΟΦΟΡΟΥ ΦΟΡΤΩΤΗ.»

8

Αδυναμία εκτέλεσης μόνο με ιδία μέσα των εργασιών συντήρησης και επισκευής του αρδευτικού δικτύου και έγκριση μελέτης για σύναψη σύμβασης με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την εργασία με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ.

9

Έγκριση σύναψης σύμβασης με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την υπηρεσία με τίτλο: «ΚΟΠΗ-ΚΛΑΔΕΜΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΛΑΔΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝΤΡΩΝ ΔΕ ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ».

10

Έγκριση σύναψης σύμβασης με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την υπηρεσία με τίτλο: «ΚΟΠΗ-ΚΛΑΔΕΜΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΛΑΔΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝΤΡΩΝ ΔΕ ΑΡΙΔΑΙΑΣ».

11

Διαβίβαση Πρακτικού Ι της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου με τίτλο «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΒΟΡΕΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ».

12

Διαβίβαση Πρακτικού Ι της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου με τίτλο «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΧΡΥΣΑΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΣΑΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ».

13

Διαβίβαση Πρακτικού Ι της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου με τίτλο «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΤΣΑΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ».

14

Διαβίβαση Πρακτικού ΙΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου με τίτλο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΛΟΧΑΓΟΥ ΠΑΣΣΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ».

15

Διαβίβαση Πρακτικού ΙΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου με τίτλο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ».

16

Διαβίβαση Πρακτικού ΙΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου με τίτλο «ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ».

17

Έγκριση Πρακτικού ΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΚΟΡΥΦΗΣ ΣΑΡΑΚΗΝΩΝ».

18

Επικύρωση ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙΙΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ της Επαναληπτικής Ανοιχτής Διαδικασίας μέσω ΕΣΗΔΗΣ του Διεθνούς Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τη ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ (διάστημα δώδεκα μηνών)» (με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής» με Ανοιχτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ.

19

Επικύρωση ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Κατακύρωσης του ηλεκτρονικού διεθνούς ανοιχτού διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ, για την ΠΡΑΞΗ «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου Αλμωπίας και των Νομικών του Προσώπων (του ΚΕΚΠΑ, της ΔΗΚΕΑ, της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αλμωπίας), έτους 2022 (διάστημα δώδεκα(12) μηνών)», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. (ΤΜΗΜΑΤΑ 1,2,3,5,6 & 7)

20

Επικύρωση ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Κατακύρωσης του ηλεκτρονικού διεθνούς ανοιχτού διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ, για την ΠΡΑΞΗ «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου Αλμωπίας και των Νομικών του Προσώπων (του ΚΕΚΠΑ, της ΔΗΚΕΑ, της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αλμωπίας), έτους 2022 (διάστημα δώδεκα(12) μηνών)», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. (ΤΜΗΜΑ 4)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

ΣΧΟΛΙΑ