Πρωτοπορεί ο Δήμος Πέλλας: χρήση υπόγειων αισθητήρων σε θέσεις στάθμευσης | PellaNews

Πρωτοπορεί ο Δήμος Πέλλας: χρήση υπόγειων αισθητήρων σε θέσεις στάθμευσης

Ο Δήμαρχος κ. Στάμκος επιτηρεί το έργο

Το Σάββατο και την Κυριακή 5-6 Οκτωβρίου 2019 ξεκίνησε η υλοποίηση της Πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝOY ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΕΛΛΑΣ» η οποία είναι ενταγμένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» και αποτελεί μέρος της Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Πέλλας.

Συγκεκριμένα ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση, που αφορά στις υπηρεσίες διαγράμμισης – αρίθμησης θέσεων στάθμευσης στις οδούς Χατζηδημητρίου και Βελίκα Ρώμα. 

Σύντομη περιγραφή της Πράξης:

Το κυκλοφοριακό πρόβλημα διεθνώς και για τις πόλεις κάθε μεγέθους προκύπτει βασικά από το γεγονός ότι αυτές σχεδιάστηκαν πριν από την εξάπλωση του αυτοκινήτου. Το πρόβλημα αυξάνεται συνεχώς με την αύξηση του πληθυσμού, των δραστηριοτήτων και της επιφάνειας των αστικών περιοχών, του αριθμού των οχημάτων που κυκλοφορούν και του βαθμού χρησιμοποίησής τους. Οι επιπτώσεις είναι σοβαρές στην ατμοσφαιρική ρύπανση. 

Προκειμένου να αντιμετωπίσει το πρόβλημα αυτό ο Δήμος Πέλλας θα οργανώσει την παρόδια στάθμευση, εφαρμόζοντας σύγχρονο και ευέλικτο Σύστημα Πληροφόρησης Ελευθέρων θέσεων στάθμευσης στο κέντρο του Δήμου όπου η προσφορά χώρων στάθμευσης δεν μπορεί να ικανοποιήσει την αντίστοιχη ζήτηση.

Το αντικείμενο της πράξης:

• Υπηρεσίες σχεδίασης, ανάπτυξης, παραμετροποίησης και εγκατάστασης mobile εφαρμογών πληροφόρησης για ελεύθερες θέσεις στάθμευσης

• Υπόγειοι αισθητήρες ανίχνευσης διαθεσιμότητας στάθμευσης, αναμεταδότες και Gateways για την μετάδοση της κατάστασης των θέσεων στάθμευσης

• Πινακίδες ενημέρωσης για ελεύθερες θέσεις στάθμευσης

• Back Office λογισμικό για το σύστημα διαχείρισης υπόγειων αισθητήρων

• Υπηρεσίες δοκιμών της πλατφόρμας (testing) και πιλοτικής εφαρμογής σε πραγματικές συνθήκες λειτουργίες και σύνταξη στατιστικών από την χρήση της.

Πιο αναλυτικά η προτεινόμενη πράξη θα περιλαμβάνει:

• Mobile Εφαρμογή Προβολής Δεδομένων Διαθεσιμότητας θέσεων στάθμευσης (Android & iOS)

• Λογισμικό Διαχείρισης Αισθητήρων

• Υπηρεσίες Εγκατάστασης Αισθητήρων και πινακίδων ενημέρωσης για ελεύθερες θέσεις στάθμευσης

• Υπηρεσίες Εγκατάστασης Αναμεταδότη και Gateway

• Υπηρεσίες Πιλοτικής & Δοκιμαστικής Παραγωγικής Λειτουργίας (Help-Desk, Υποστήριξη χρηστών)

• Υπηρεσίες Διαγράμμισης - Αρίθμησης Θέσεων Στάθμευσης

• Υπόγειος εξοπλισμός ανίχνευσης κατειλημμένης θέσης στάθμευσης

• Αναμεταδότης

• Gateway

• Πινακίδες ενημέρωσης για ελεύθερες θέσεις Στάθμευσης

• Οριστικοποιημένο οδηγό εκπαίδευσης. Ο οδηγός αυτός θα περιλαμβάνει την αναλυτική μεθοδολογία υλοποίησης της εκπαίδευσης, καθώς και λεπτομέρειες για την οργάνωση και προετοιμασία της κατάρτισης/εκπαίδευσης των χρηστών

• Εκπαιδευτικό και εποπτικό υλικό κατάρτισης/ εκπαίδευσης, με βάση τις ανάγκες και την ετοιμότητα των υποψηφίων διαχειριστών

• Υπηρεσίες Εκπαίδευσης (Κατάρτιση 20 ωρών)

Η περιοχή εφαρμογής του έργου είναι η ακόλουθη:

A) Οδός Χατζηδημητρίου (Από το ύψος της οδού Ασμανίδη μέχρι την είσοδο της πλατείας Γκόνου Γιώτα)

B) Οδός Βελίκα Ρώμα (Από το ύψος της οδού Καψαμπέλη μέχρι την είσοδο της πλατείας Γκόνου Γιώτα)

Θα ακολουθήσει η εγκατάσταση των υπόγειων αισθητήρων στις θέσεις στάθμευσης καθώς επίσης και των ηλεκτρονικών πινακίδων.

Ο Δήμος Πέλλας θα ήθελε να ευχαριστήσει τόσο την Τροχαία Γιαννιτσών, για την συμβολή της στην διαδικασία της διαγράμμισης όσο και τους δημότες οι οποίοι αντιλαμβανόμενοι τη σημασία του έργου βοήθησαν μη παρκάροντας στην περιοχή παρέμβασης, τις ώρες που ήταν σε εξέλιξη οι εργασίες επί του οδοστρώματος.

Θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση για τις ημέρες και ώρες που θα λάβει χώρα η εγκατάσταση την υπόγειων αισθητήρων έτσι ώστε να ολοκληρωθεί ομαλά το φυσικό αντικείμενο της πράξης. 

η ενημέρωση από το γραφείο τύπου του Δ. Πέλλας