Τα Στρατόπεδα Καψάλη και Φιλιππάκου σε διαδικτυακή ημερίδα | Page 2 | PellaNews

Τα Στρατόπεδα Καψάλη και Φιλιππάκου σε διαδικτυακή ημερίδα

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ : "Το μέλλον των πρώην στρατοπέδων Καψάλη και Φιλιππάκου-Μια κρίσιμη στιγμή"

Πέμπτη 15 Ιουλίου 2021 (8.30 μ.μ.)

Με αφορμή την απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πέλλας στις 20-4-2021 να συναφθεί «Πρωτόκολλο Συναντίληψης και Συνεργασίας» μεταξύ του Ταμείου Εθνικής Άμυνας (ΤΕΘΑ) και του ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ, το οποίο δρομολογεί την πολεοδόμηση των πρώην Στρατοπέδων της πόλης των Γιαννιτσών “Φιλιππάκου” και “Καψάλη” , το Δίκτυο Πολιτών για το Περιβάλλον επανακινεί το θέμα της χρήση ςαπό τους δημότες των μοναδικών αυτών πνευμόνων πρασίνου που έχουν μείνει στην πόλη. Με την εκδήλωση αυτή επιδιώκεται  να αναδειχθεί η ανάγκη της αξιοποίησης των στρατοπέδων της πόλης με γνώμονα μόνο το κοινωνικό συμφέρον και με απόλυτο σεβασμό στις αρχές του περιβαλλοντικού σχεδιασμού, καθώς και να μεταφερθεί η εμπειρία από την επαναχρησιμοποίηση άλλων στρατοπέδων της χώρας:

Ομιλία Μαρίας Κιουζέπη

Εκπαιδευτικός – Μέλος του Δικτύου Πολιτών για το περιβάλλον

«Δράσεις-Διεκδικήσεις για τους ελεύθερους δημόσιους χώρους-στρατόπεδα στην περιοχή των Γιαννιτσών»

Σύντομη παρουσίαση των δράσεων του Δικτύου Πολιτών για το Περιβάλλον για τη διεκδίκηση των ελεύθερων δημόσιων χώρων-στρατοπέδων (Καψάλη και Φιλιππάκου).

Ομιλία Ελένης Κορδολαίμη

Εκπαιδευτικός (Αρχιτέκτων -Πολεοδόμος)

«Στρατόπεδο «Καψάλη»- κακοποιημένο τοπίο»

Ελεύθεροι χώροι δεν υπάρχουν στην σύγχρονη ελληνική πόλη. Η ένταξη στον αστικό ιστό της πόλης των Γιαννιτσών μιας εγκαταλειμμένης περιοχής, όπως το στρατόπεδο Καψάλη, σύμφωνα με τις αρχές του περιβαλλοντικού σχεδιασμού, έχει στόχο πέρα από την εσωτερική οργάνωση της νέας περιοχής και τη λειτουργική της ένταξη στον αστικό ιστό, να συνεισφέρει στην αναβάθμιση της ευρύτερης περιοχής και να συμβάλλει στη κοινωνική ζωή αυτής.

Ομιλία Χριστίνας Ηλέκτρας Μακνέα
Χημικός Μηχανικός – Περιβαλλοντική σχεδιάστρια
Υποψήφια Διδακτόρισσα Αστικής Γεωργίας

«Περιβαλλοντική αξιοποίηση ανενεργών στρατοπέδων στη Θεσσαλονίκη. Κοινωνική ανάγκη, κινηματικές πρακτικές και προοπτική των τοπικών κοινωνιών»

Τ’ ανενεργά στρατόπεδα της δυτικής και ανατολικής Θεσσαλονίκης, το θεσμικό καθεστώς και κινηματικές δράσεις. Η περίπτωση του στρατοπέδου «Καρατάσιου» 

Ομιλία Γεωργίας Ποζουκίδου
Επίκουρη Καθηγήτρια Πολεοδομικού Σχεδιασμού, ΑΠΘ

«Προς ένα συμμετοχικό μέλλον: η συμβολή των πρωτοβουλιών πολίτων στην αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος και την (επαν)οικειοποίηση του χώρου»

Οι αλλεπάλληλες παγκόσμιες κρίσεις (οικονομική, υγειονομική, κλιματική) απαιτούν άμεσα την προσαρμογή των πόλεων στις νέες συνθήκες, δημιουργώντας την ανάγκη  για την εθελοντική & ουσιαστική συμμετοχή πολιτών στην διαμόρφωση μιας νέας αστικής πραγματικότητας. Παρουσίαση παραδειγμάτων πρωτοβουλιών πολιτών για την οικειοποίηση του χώρου και την μετατροπή του αστικού υποχρησιμοποιημένου χώρου σε ζωντανά εργαστήρια πειραματισμού.

Στο τέλος θα γίνει συζήτηση με το κοινό και θα απαντηθούν πιθανές ερωτήσεις

Η εκδήλωση θα βιντεοσκοπηθεί και θα είναι διαθέσιμη στο youtube