close search results icon

Χαμός στους δήμους για τον Κανονισμό Πυροπροστασίας Ακινήτων.

Απαιτείται άμεση παρέμβαση της ΚΕΔΕ. 

Αδύναμες ακόμη και να προχωρήσουν σε μια απλή ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τον Κανονισμό Πυροπροστασίας Ακινήτων εμφανίζονται οι υπηρεσίες των δήμων όλης της χώρας.

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος με σχετική ΚΥΑ στις 15 Μάρτιου είχε δώσει προθεσμία σύνταξης Εντύπου Αξιολόγησης Επικινδυνότητας και Τεχνικής Έκθεσης αρμόδιου τεχνικού επιστήμονα μέχρι 31.03.2024 και υποβολής δήλωσης εφαρμογής των μέτρων πυρασφάλειας μέχρι 30 Απριλίου 2024.

Οι δήμοι μα και οι πολίτες αιφνιδιάστηκαν και μετά από αυτό το Υπουργείο Περιβάλλοντος έδωσε νέα παράταση:

1. για την εκπόνηση της αξιολόγησης της επικινδυνότητας και την υποβολή τεχνικής έκθεσης έως τις 26/04/2024 και
2. για τη λήψη μέτρων και την υποβολή δήλωσης του ιδιοκτήτη έως τις 26/05/2024.

Παρ' όλα αυτά κανένας δεν γνωρίζει ποιοι ακριβώς πολίτες υποχρεούνται να συντάξουν αυτή την αξιολόγηση, κανείς δεν μπορεί να τους ενημερώσει με ασφάλεια, κανένας δεν γνωρίζει ποιοι μπορούν να συντάξουν αυτές τις μελέτες, πόσο στοιχίζουν και το κυριότερο οι δήμοι αδυνατούν να ανταπεξέλθουν σε αυτή την υποχρέωση καθώς δεν έχουν ούτε προσωπικό, ούτε σαφή ενημέρωση.

Μετά από όλα αυτά άμεση θεωρείται η παρέμβαση της ΚΕΔΕ.

Ήδη έχει παρέμβει η ΠΟΜΙΔΑ η οποία με επιστολή της προς τον υπουργό Περιβάλλοντος κ. Σκυλακάκη χαρακτηρίζει ανεφάρμοστες τις νέες ρυθμίσεις για την πυροπροστασία και τον καθαρισμό οικοπέδων

Ανακοίνωση έχει εκδώσει και η ΠΟΕ ΟΤΑ η οποία δηλώνει «προς τη κυβέρνηση πως χωρίς προσλήψεις προσωπικού και χωρίς πόρους στη Τοπική Αυτοδιοίκηση οι εργαζόμενοι στους Ο.Τ.Α. όλης της χώρας δεν θα γίνουν ούτε οι φοροεισπράκτορες, ούτε οι «ρουφιάνοι» της γειτονιάς».

Μηχανικοί: Ανεφάρμοστη η Εγκύκλιος για τον Κανονισμό Πυροπροστασίας Ακινήτων

Η πλέον χαρακτηριστική όμως αντίδραση είναι της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών (ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ).

Σε επιστολή της προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος τονίζει:

Η ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ αποτελεί την Ομοσπονδία που εκπροσωπεί το σύνολο των Διπλωματούχων Μηχανικών οι οποίοι υπηρετούν στη Δημόσια Διοίκηση (Υπουργεία, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού) με συνδικαλιστικό αλλά και επιστημονικό χαρακτήρα.

Απευθυνόμαστε σε εσάς σχετικά με την πρόσφατη Εγκύκλιο για την Εφαρμογή του Κανονισμού Πυροπροστασίας Ακινήτων εντός και πλησίον δασικών εκτάσεων. Θεωρούμε πως η διαδικασία που περιγράφεται έχει πλήθος προβληματικών σημείων και είναι ανεφάρμοστη:

Α. Οι αναφερόμενες προθεσμίες είναι ανεφάρμοστες. Τόσο η σύνταξη Εντύπου Αξιολόγησης Επικινδυνότητας και Τεχνικής Έκθεσης αρμόδιου τεχνικού επιστήμονα μέχρι την 31η/03/2024, όσο και σε συνέχεια της Τεχνικής Έκθεσης, η Δήλωση Εφαρμογής των μέτρων πυρασφαλείας από τους ιδιοκτήτες των ακινήτων υποχρεούνται εντός ενός (1) μηνός από την παραπάνω ημερομηνία και, σε κάθε περίπτωση, μέχρι τις 30/4/2024. Είναι αδιανόητο με Εγκύκλιο της 15/3 να τίθενται όρια 15 ημερών εκ των οποίων μόνο οι 8 είναι εργάσιμες!!!

Β. Η λογική που διατρέχει την ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/55904/2019/19-05-2023 κινείται στην κατεύθυνση της «ατομικής ευθύνης» των ιδιοκτητών ακινήτων, φορτώνοντας τους με πρόσθετες επιβαρύνσεις, οικονομικές και διοικητικές. Αφορά όλα τα οικόπεδα ή γήπεδα στα οποία έχουν ανεγερθεί κτίρια και: «α. βρίσκονται μέσα σε δάση, δασικές εκτάσεις και χορτολιβαδικές εκτάσεις και ειδικότερα: ü σε δάση ή δασικά οικοσυστήματα ή δασικές εκτάσεις των παρ.1, 2 και 3 του άρθρου 3 του ν.998/79. ü σε χορτολιβαδικές εκτάσεις που βρίσκονται επί ημιορεινών, ορεινών και ανώμαλων εδαφών της παρ. 1 του άρθρου 5 π.δ. 32/2016, είτε είναι δημόσιες, είτε είναι αναγνωρισμένες ως ιδιωτικές. ü σε πεδινές χορτολιβαδικές εκτάσεις (µη ορεινές ή ηµιορεινές και µη κείµενες επί ανώµαλων εδαφών) της παρ. 3 του του άρθρου 5 π.δ. 32/2016. β. βρίσκονται εν όλω ή εν μέρει εντός ακτίνας τριακοσίων (300) µέτρων από τα όρια των εκτάσεων της ανωτέρω περίπτωσης α. γ. βρίσκονται μέσα σε περιαστικό πράσινο και σε κηρυγμένες δασωτέες ή αναδασωτέες εκτάσεις, της παρ. 4 του άρθρου 3 του ν.998/79, όπως ισχύει. δ. βρίσκονται εντός ακτίνας τριακοσίων (300) μέτρων από τα όρια των εκτάσεων της ανωτέρω περίπτωσης γ. ε. βρίσκονται μέσα σε πάρκα και άλση πόλεων και οικιστικών περιοχών, της παρ. 4 του άρθρου 3 του ν.998/79.»

Γ. Οι εμπλεκόμενες Υπηρεσίες των Δήμων με την τεράστια υποστελέχωση ειδικά σε τεχνικό και επιστημονικό προσωπικό, επιφορτίζονται με πλήθος υποχρεώσεων που είναι αδύνατο να τις φέρουν εγκαίρως σε πέρας με το παρόν δυναμικό και μέσα:

- Να τα καταχωρίζουν σε Ειδικό Μητρώο, έτσι ώστε να είναι διαθέσιμα στις τριμελείς επιτροπές δειγματοληπτικού ελέγχου και να είναι δυνατή η μεταφορά τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, όταν τεθεί σε λειτουργία.

- Να συγκροτήσουν τις τριμελείς επιτροπές, όπως προβλέπεται από τον Κανονισμό (οι οποίες απαρτίζονται από έναν δασολόγο ή γεωπόνο, έναν μηχανικό και έναν υπάλληλο του Τμήματος Πολιτικής προστασίας του δήμου) που θα διενεργήσουν κατά την αντιπυρική περίοδο τις αυτοψίες – δειγματοληπτικούς ελέγχους.

- Να ενημερώσουν τους δημότες για την ισχύ του Κανονισμού και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτόν. Βάσει των αναρτημένων δασικών χαρτών προτείνεται να εντοπίσουν τις περιοχές χωρικής τους αρμοδιότητας που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού για να δοθούν ειδικότερες οδηγίες στους δημότες που διαμένουν σε κτίρια εντός αυτών.

- Να μεριμνήσουν, στην περίπτωση οικισμών που περικλείονται από δασική ή δασώδη έκταση για την έγκαιρη εκπόνηση Εντύπου Αξιολόγησης Επικινδυνότητας και Τεχνικής Έκθεσης και για τη διαμόρφωση των διαβαθμισμένων περιμετρικών ζωνών προστασίας πέριξ των ορίων του οικισμού σε συνδυασμό με τη λήψη των απαιτούμενων μέτρων, σε συνεννόηση και συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες (Τοπική Αυτοδιοίκηση, Δασική Υπηρεσία) και σε εναρμόνιση με τυχόν ισχύοντα σχέδια Πολιτικής Προστασίας για την ασφαλή εκκένωση του οικισμού σε περίπτωση έκτακτου συμβάντος.

Επειδή τα παραπάνω ήδη προκαλούν μεγάλη αναστάτωση τόσο στις Υπηρεσίες, όσο και στους πολίτες, καλούμε σε επανεξέταση της ΚΥΑ και των προθεσμιών της Εγκυκλίου. Είμαστε στη διάθεση σας, για οποιαδήποτε διευκρίνιση στα παραπάνω και σας καλούμε να ανταποκριθείτε στο αίτημα μας για συνάντηση.

πηγή: airetos.gr - του Νίκου Βοσδογάνη


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

ΣΧΟΛΙΑ