ΚΕΠ Έδεσσας-Βεγορίτιδας: Αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα παροχής χρηματικών βοηθημάτων σε τρίτεκνες και πολύτεκνες μητέρες | PellaNews

ΚΕΠ Έδεσσας-Βεγορίτιδας: Αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα παροχής χρηματικών βοηθημάτων σε τρίτεκνες και πολύτεκνες μητέρες

 

Τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών Δημοτικής Ενότητας Έδεσσας και Βεγορίτιδας σας ενημερώνουν ότι η υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής των δικαιούχων Παροχών της Αγροτικής Εστίας έτους 2019 και Παροχής Χρηματικών Βοηθημάτων σε Τρίτεκνες και Πολύτεκνες Μητέρες έτους 2019 ,μέσω της  on – line διασύνδεσης των πληροφοριακών συστημάτων ΕΡΜΗΣ –ΚΕΠ και ΟΠΕΚΑ (πρώην ΟΓΑ),θα ξεκίνησε την Τετάρτη 5/6/2019 και θα τελειώσει την Δευτέρα 24/6/2019.

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση για συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι : 

• Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (εκδίδετε και  από τα ΚΕΠ)

• Διαζευκτήριο ή συμφωνητικό (αφορά διαζευγμένες ή εν διαστάσει μητέρες)

• Για τα παιδιά άνω των 18 και μέχρι 24 ετών ,εφόσον είναι άνεργα .βεβαίωση ανεργίας του ΟΑΕΔ (εκδίδετε και  από τα ΚΕΠ).

• Για τα παιδιά άνω των 18 ετών που σπουδάζουν σε ΙΕΚ της ημεδαπής και δεν εκδίδεται κάρτα φοίτησης (πάσο) βεβαίωση σπουδών .

• Φωτοαντίγραφο της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας (πάσο)-Αφορά τέκνα άνω των 18 ετών και μέχρι 24 ετών που σπουδάζουν σε Α.Ε.Ι ή  Τ.Ε.Ι

• Φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου τράπεζας από το οποίο να  προκύπτει ο ΙΒΑΝ  του τραπεζικού λογαριασμού της τρίτεκνης ή πολύτεκνης μητέρας.

 

 

Ο Προϊστάμενος των ΚΕΠ 

Θωμάς Κίτκας