Δρώμενο από καλλιτεχνικό σχολείο στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης | PellaNews