close search results icon

Εκδήλωση του ΣΒΕ «Προγράμματα χρηματοδότησης της βιομηχανίας μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας»

Αναφορά στις δυσκολίες πρόσβασης των επιχειρήσεων σε τραπεζικό δανεισμό και προτάσεις να εξευρεθούν τρόποι. 

Τη στρατηγική κατεύθυνση των νέων χρηματοδοτικών εργαλείων που προσφέρει η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα-HDB, σε συνδυασμό με τις γρήγορες, αποτελεσματικές και διαφανείς διαδικασίες που εξασφαλίζουν άμεση ανταπόκριση στα αιτήματα των ενδιαφερομένων επιχειρήσεων, παρουσίασε σήμερα στη Θεσσαλονίκη η κα Αθηνά Χατζηπέτρου Διευθύνουσα Σύμβουλος της HDB.

Κατά την έναρξη της εκδήλωσης η Πρόεδρος του ΣΒΕ κα Λουκία Σαράντη υπογράμμισε στο χαιρετισμό της τον ιδιαίτερο ρόλο που διαδραματίζει η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα στη χρηματοδότηση των βιομηχανικών επιχειρήσεων και ζήτησε να δημιουργηθούν ειδικά προγράμματα προσαρμοσμένα στις τοπικές ανάγκες κάθε περιοχής με κλαδικό προσανατολισμό.

Τέλος, αναφέρθηκε στις δυσκολίες πρόσβασης των επιχειρήσεων σε τραπεζικό δανεισμό και πρότεινε να εξευρεθούν τρόποi, ώστε να υπάρξει ελαστικοποίηση των αυστηρών τραπεζικών κριτηρίων δανεισμού.

Συνοδευόμενη από τον Γενικό Διευθυντή Χρηματοδοτικών Προϊόντων κ.Στ. Σουγιουτζόγλου, τη Διευθύντρια Δανείων & Κρατικών Ενισχύσεων καΡ. Θαλασσινού και τη Διευθύντρια Συνεπενδύσεων και Εγγυήσεων καΕ. Κολοφωτιά, η κα Χατζηπέτρου παρουσίασε το σύνολο των νέων χαμηλότοκων χρηματοδοτικών εργαλείων που στηρίζουν την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα.

Εντός του Ιουνίου, πρόκειται να ενεργοποιηθεί από την HDB ένα νέο ευέλικτο πρόγραμμα, το Ταμείο Εγγυοδοσίας «Development Law Financial Instrument” (DeLFI). To DelFI παρέχει εγγυήσεις για τη λήψη δανείων μακροπρόθεσμης και βραχυπρόθεσμης διάρκειας με σκοπό την υλοποίηση των επενδυτικών προτάσεων που υποβλήθηκαν στον νέο αναπτυξιακό νόμο N.4887/2022.

Το DeLFI παρέχει εγγύηση 80% ανά δάνειο και συνολικά θα διατεθούν δάνεια ύψους 500 εκ. Ευρώ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα κεφάλαια του DeLFI προέρχονται από τις επιστροφές κεφαλαίων του Ταμείου Επιχειρηματικότητας Ι (ΤΕΠΙΧ Ι).

H κα Χατζηπέτρου επεσήμανε τη σημαντικότητα της λειτουργίας των χρηματοδοτικών εργαλείων ως revolving mechanism χρηματοδότησης με πολλαπλάσιο θετική επίδραση στην οικονομία, καθώς πόροι του ΕΣΠΑ 2007-2013, αφού χρηματοδότησαν ένα σημαντικό αριθμό επιχειρήσεων επιστρέφουν εκ νέου στην αγορά για την ενίσχυση νέων επιχειρήσεων.

Τα υπόλοιπα προγράμματα που βρίσκονται αυτή την εποχή στη διάθεση όλων των επιχειρήσεων μέσα από την Πλατφόρμα ΚYCbyHDB είναι:

Ι. Πράσινα Συγχρηματοδοτούμενα Δάνεια (Green Co-Financing Loans) με συνολικά διαθέσιμα δανειακά κεφάλαια ύψους έως 500 εκατ. € για χρηματοδοτήσεις επενδυτικού σκοπού σε ΜμΕ που υλοποιούν επενδύσεις ενεργειακής αναβάθμισης, ανάπτυξης παρόχων green services, ανάπτυξης δικτύων φόρτισης αυτοκινήτων τεχνολογίας χαμηλών ρύπων (ηλεκτροκίνητων ή υδρογόνου) καθώς και επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με απώτερο στόχο την μείωση των εκπομπών και την προστασία του περιβάλλοντος. Η διάρκεια των δανείων θα είναι από 2 έως 10 έτη και το ύψος αυτών θα κυμαίνεται από 80.000 € έως 8.000.000 €. Δίνεται δυνατότητα αξιοποίησης περιόδου χάριτος για τα 2 πρώτα έτη.

ΙΙ. Δάνεια Ψηφιακής Αναβάθμισης (Digitalization Co-Financing Loans) με συνολικά διαθέσιμα δανειακά κεφάλαια ύψους έως 250 εκατ. € για χρηματοδοτήσεις επενδυτικού σκοπού σε ΜμΕ, για την υλοποίηση επενδύσεων ψηφιοποίησης και ψηφιακής αναβάθμισης των εργασιών/δραστηριοτήτων τους, με στόχο της αύξηση της παραγωγικότητας τους, τη μεγέθυνσή τους και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας υψηλής προστιθέμενης αξίας. Η διάρκεια των δανείων θα είναι από 2 έως 10 έτη ,το δε ύψος αυτών ανέρχεται από 25.000 € έως 1.000.000 €. Δίνεται δυνατότητα αξιοποίησης περιόδου χάριτος για τα 2 πρώτα έτη.

Iii. Εξαιρετικά μεγάλη ανταπόκριση είχε το ειδικό πρόγραμμα Δάνεια Ρευστότητας Επιχειρήσεων (Liquidity Co-Financing Loans)με συνολικά διαθέσιμα δανειακά κεφάλαια ύψους έως 600 εκατ. € για χρηματοδοτήσεις κεφαλαίου κίνησης σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Ο αρχικός προϋπολογισμός του προγράμματος αυτού εξαντλήθηκε μέσα σε λίγες ώρες και ήδη αναζητούνται τρόποι για την διεύρυνση του ώστε να ανταποκριθεί στην αυξημένη ζήτηση...

Στο πρόγραμμα αυτό η επιδότηση επιτοκίου εφαρμόζεται αποκλειστικά και μόνο για τις επιχειρήσεις που δεν έχουν λάβει ξανά χρηματοδότηση/ ενίσχυση από πρόγραμμα της HDB.

Στόχος των δανείων είναι η διευκόλυνση της ομαλής λειτουργίας του συναλλακτικού κυκλώματος των επιχειρήσεων καθώς και η αντιμετώπιση του αυξημένου ενεργειακού κόστους υπό τις παρούσες έκτακτες συνθήκες της αγοράς (αύξηση ενεργειακών δαπανών, τιμές πρώτων υλών, πληθωριστικές πιέσεις) και η προστασία των θέσεων εργασίας, ώστε να ανταπεξέλθουν με επιτυχία στις προκλήσεις της σύγχρονης επιχειρηματικότητας.

Η διάρκεια των δανείων θα είναι από 2 έως 5 έτη, και το ύψος του δανείου ανέρχεται από 10.000 € έως 1.500.000 €. Δίνεται δυνατότητα αξιοποίησης περιόδου χάριτος για τα 2 πρώτα έτη.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

ΣΧΟΛΙΑ