Σχολή Διαιτησίας Bόλεϊ στην Κοζάνη | PellaNews

Σχολή Διαιτησίας Bόλεϊ στην Κοζάνη

Ο ΣΥΔΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ με χώρους ευθύνης τους νομούς ΚΙΛΚΙΣ,ΠΕΛΛΑΣ,ΗΜΑΘΙΑΣ, ΠΙΕΡΙΑΣ, ΦΛΩΡΙΝΑΣ, ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, ΚΟΖΑΝΗΣ και ΓΡΕΒΕΝΩΝ, διοργανώνει Σχολή Διαιτησίας Bόλεϊ βάση του Ν.2725/99 άρθρο 43 παρ.3), στην πόλη Κοίλα της Κοζάνης σε αίθουσα του Λιάπειου Αθλητικού Κέντρου και Αναψυχής, την Παρασκευή 28/06/19, το Σάββατο 29/06/19 και την Κυριακή 30/06/19.
Οι υποψήφιοι διαιτητές θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες Ε.Ε και να μην έχουν καταδικαστεί για αδικήματα που σαφώς περιγράφονται στον Ν.2725/99.
Οι υποψήφιοι διαιτητές θα πρέπει να έχουν μαζί τους την ημέρα έναρξης της σχολής Α)φωτοτυπία της ταυτότητας β)φωτοτυπία τίτλου σπουδών γ)ποινικό μητρώο γενικής χρήσης δ) 30€ για τα έξοδα της σχολής.
Αιτήσεις στο φαξ 2382027674 και στο email sydpem@gmail.com Πληροφορίες στο www.sydpem.blogspot.com
Τηλέφωνο επικοινωνίας 6972201718 w up.
ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΣΑΡΑΚΙΝΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΚΟΣΚΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΣΥΔΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΚΟΙΛΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 2019

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  28/06/2019 : 16:30μμ – 17:00μμ Προσέλευση
                                          17:00μμ – 21:00μμ (κανονισμοί διαιτησίας)

ΣΑΒΒΑΤΟ    29/06/2019 :  09:30πμ – 12:30μμ (κανονισμοί διαιτησίας)
                                       12:30μμ – 13:00μμ (διάλειμμα)
                                       13:00μμ – 17:00μμ (Φύλλο αγώνα)

ΚΥΡΙΑΚΗ  30/06/2019 :  10:00πμ – 13:00μμ (εξετάσεις)