Εξωτερικά Ιατρεία του Γ.Ν. Πέλλας-Ν.Μ. Έδεσσας, θα προσέρχονται μόνο ασθενείς με προγραμματισμένα ραντεβού | PellaNews

Εξωτερικά Ιατρεία του Γ.Ν. Πέλλας-Ν.Μ. Έδεσσας, θα προσέρχονται μόνο ασθενείς με προγραμματισμένα ραντεβού

Φωτογραφία Αρχείου

Στα πλαίσια της λήψης μέτρων πρόληψης και περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού SARS-CoV-2, από 17-03-2020, στα Εξωτερικά Ιατρεία του Γ.Ν. Πέλλας-Ν.Μ. Έδεσσας, θα προσέρχονται μόνο ασθενείς με προγραμματισμένα ραντεβού επανελέγχου από τις Χειρουργικές Κλινικές έχοντας μαζί τους τη σχετική παραπομπή της Κλινικής.

                                                               

ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ Γ.Ν. ΠΕΛΛΑΣ