Ιερός Ναός Αγίας Τριάδος Ελλήνων Ανατολικής Ρωμυλίας: Συναυλία με έργα Θρακών & Μακεδόνων μουσουργών | PellaNews

Ιερός Ναός Αγίας Τριάδος Ελλήνων Ανατολικής Ρωμυλίας: Συναυλία με έργα Θρακών & Μακεδόνων μουσουργών