Νέα έργα και παρεμβάσεις ανακοίνωσε ο Γρηγόρης Σταμκος | PellaNews

Νέα έργα και παρεμβάσεις ανακοίνωσε ο Γρηγόρης Σταμκος

Σε συνεργασία με τον βουλευτή Πέλλας Διονύση Σταμενιτη, ο Δήμαρχος Πέλλας Γρηγόρης Στάμκος ανακοίνωσε νέα έργα όπως την κατασκευή γεφυρών αλλά και ασφαλτοστρόσεων στον Δήμο Πέλλας.

Ο Γρηγόρης Σταμκος δήλωσε

Μια ακόμη μελέτη  για έργα άμεσης προτεραιότητας που αφορά στην κατασκευή  νέας γέφυρας στο δρόμο προς ΧΥΤΑ, στην ασφαλτόστρωση μεγάλου τμήματος οδοποιίας στην ίδια περιοχή αλλά και στην αποκατάσταση της γέφυρας στην είσοδο του Αχλαδοχωρίου θα είναι έτοιμη σε σύντομο χρονικό διάστημα. Δεδομένου ότι ο δρόμος που οδηγεί στον ΧΥΤΑ είναι πολλαπλά επιβαρυμένος και χρήζει άμεσης βελτίωσης, όπως επίσης και η γέφυρα στην είσοδο του Αχλαδοχωρίου, η οποία έχει εμφανίσει κατασκευαστικές αστοχίες, προχωρήσαμε στην ανάθεση της συγκεκριμένης μελέτης έχοντας ήδη εξασφαλίσει  χρηματοδότηση 372.000  ευρώ από το Υπουργείο Υποδομών- Μεταφορών και Δικτύων,  ύστερα από ενέργειες και του Βουλευτή Πέλλας κ. Διονύσης Σταμενίτης . 
Η σύμβαση ανέρχεται στο  ποσό των  26.290,57 ευρώ, χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους και η προθεσμία παράδοσης της μελέτης καθορίζεται σε 180 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης