Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση του ΔΣ ΔΕΥΑ Πέλλας | Page 2 | PellaNews

Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση του ΔΣ ΔΕΥΑ Πέλλας

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του ΔΣ ΔΕΥΑΠ σύμφωνα με τον Ν.1069/80 άρθρο 4 παρ. 2, που θα γίνει στις 19/10/2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 02:00μμ στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο Πέλλας Εθνικής Αντίστασης 1 Γιαννιτσά, για να αποφασίσουμε για το παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

ΘΕΜΑ  Η.Δ.

Ανάθεση σύνταξης μελέτης και τευχών δημοπράτησης για την κατασκευή Δεξαμενής και αγωγών ύδρευσης στη Τ.Κ Εσωβάλτων.

Ενημέρωση σχετικά με την πορεία των έργων - μελετών που εκτελούνται από την ΔΕΥΑ Πέλλας.

Παράταση σύμβασης με την εταιρεία Ν Ναυρινιάδης κ ΣΙΑ ΕΕ για την προμήθεια γάλακτος.

3η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού 2020 ΔΕΥΑΠ.

Διαπίστευση Χημικού Εργαστηρίου ΔΕΥΑΠ κατά EN ISO/IEC 17025.

Έγκριση 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: Δίκτυο Βαρύτητας οικισμού Καρυώτισσας και Καταθλιπτικοί Αγωγοί.

Έγκριση Επιστρεπτέας Προκαταβολής φόρου (Προσωρινό Πλαίσιο C/2020/1863).

Εργασιακά.

Αιτήσεις – Διάφορα.

Ο Πρόεδρος ΔΣ ΔΕΥΑΠ

Γεώργιος Τόσιος