Προσλήψεις 4 ατόμων στο Δ. Αλμωπίας | PellaNews

Προσλήψεις 4 ατόμων στο Δ. Αλμωπίας

Ο Δήμος Αλμωπίας ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δυο [2] μηνών, μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχιακών αναγκών    ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται έντυπο της αίτησης, συνοδευόμενη από σχετική υπεύθυνη δήλωση, και να την υποβάλλουν, μαζί με τα αναφερόμενα σ’ αυτήν απαραίτητα δικαιολογητικά, στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου Αλμωπίας (Δ/νση: Πλ.Αγγ.Γάτσου-Αριδαία- κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέσα σε προθεσμία δυο [2] ημερών από την ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου.Ήτοι μέχρι και την 10/04/2018 .     ΠΗΓΗ:aftodioikisi.gr    

Κατηγορία

Ημ/νια δημοσίευσης

Τετάρτη, 4 Απρίλιος, 2018 - 03:00